Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/86940
Type of publication: Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Miškotyra / Forestry (A004)
Author(s): Martišienė, Simona;Marozas, Vitas
Title: Svetimkraščių medžių rūšių plitimo medynuose tyrimai Rambyno regioniniame parke
Other Title: The prevalence survey of non-native woody species at woodland in Rambynas regional park
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga 2014 : 20 tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2014 : proceedings of the 20th international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2014, D. 3
Extent: p. 21-24
Date: 2014
Keywords: Svetimkraštės medžių rūšys;Plitimas;Introdukcija;Non-native species;Prevalence;Introduction
Abstract: Tyrimo tikslas – nustatyti svetimkraščių medžių rūšių plitimą Rambyno regioniniame parke. Plitimo tyrimui atlikti buvo pasirinktos raudonojo ąžuolo, platanalapio klevo, didžiosios pocūgės melsvasis varietetas ir didžiosios pocūgiės rūšys. Svetimkraščių medžių rūšių plitimo tyrimai atlikti 2012 metų liepos ir 2013 metų rugpjūčio mėnesiais, 5 miško sklypuose (26 kvartalo 3 ir 10 sklypai, 45 kvartalas 5 ir 6 sklypai, 2 kvartalo 28 sklype). Savaiminiai svetimkraščiai medeliai buvo skaičiuojami 2x2m bareliuose, tolstant nuo motininio medyno pasaulio šalių atžvilgiu. Tyrimai parodė jog tolstant nuo motininių medynų pasaulio šalių atžvilgiu savaiminukų rūšių skaičius mažėja. Platanalapis klevas plito toliausiu atstumu nuo motininio medyno (132 m) ir jo pomiškio kiekis gausiausias lyginant u kitomis rūšimis. Raudonasis ąžuolas plito iki 56 metrų, o pocūgės savaiminukai iki 40m. Plitimo sustabdymo faktoriai buvo gamtiniai natūralūs barjerai: skardis, tankesnė augalija, upelis, pasikeitusi šalia esančio sklypo medyno sudėtis
The aim of the work is to determine the prevalance of non-native species in Rambynas Regional Park. Quercus rubra, Acer pseudolatanus, Pseudotsuga menziesii (Mirb.)Franco and Pseudotsuga menziesii var. glauca (Bessin. )Franco have been chosen for the survey. The survey of the spread of non- native species was carried out in July 2012 and August 2013 in 5 woodland plots (26th quarter in 3 and 10 plots, 45th block in 5 and 6 sites, 2nd block of 28 plots). Spontaneous – native trees were counted in 2X2 m plots , starting from the parent-stand towards the four different parts of the world. Studies have shown that moving away from the parent-stand the number of the spontaneous – native trees decreases. Acer platanoides spreads furthest away from the parent – stand (132 m) and has the most abundant undergrouth in comparison with the other types. Red oak spreads up to 56 meters, firs up to 40 meters.The spread was stopped by natural barriers: a cliff, denser vegetation, a creek and the varied composition of the nearby forest
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/86940
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.13 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

62
checked on Dec 9, 2020

Download(s)

12
checked on Dec 9, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.