Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/86937
Type of publication: Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Miškotyra / Forestry (A004)
Author(s): Straigytė, Lina;Pagojus, Audrius
Title: Skirtingų medžių rūšių įtaka medynų dirvožemio rūgštingumui
Other Title: Influence of different tree species on soil acidity
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga 2014 : 20 tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2014 : proceedings of the 20th international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2014, D. 3
Extent: p. 36-38
Date: 2014
Keywords: Svetimkraščiai;Dirvožemio pH;Parkai;Miestų miškai;Alien;Park;Soil;Urban forestry
Abstract: Miestuose kuriami želdynai, kuriuose sodinami įvairūs vietinių ir svetimkraščių rūšių medžiai. Medžiai, susodinti grupėmis, laikui bėgant suformuoja kitokią aplinką, jų nuokritos irdamos keičia dirvožemio savybes. Nėra žinoma, kaip pasikeičia supančio dirvožemio pH reakcija žemės ūkio paskirties žemėje pasodintuose skirtingų medžių rūšių medynuose po 50 metų. Šio tyrimo tikslas yra nustatyti, kaip skirtingos medžių rūšys pakeitė dirvožemio pH medynuose, kuriuose medžiai auga 50-56 metus. Tyrimas vykdytas ASU medynų parke, kurio teritorija yra 5,28 ha. Tyrimas atliktas 18 skirtingų medžių rūšių medynuose. Iškėlėme hipotezę, kad pasodintuose ir užaugusiuose medynuose amžiaus bėgyje susiformuoja rūgštesnis dirvožemis, nei pievoje. Tyrimas vykdytas 2014 metų pavasarį, nutirpus sniegui ir išėjus pašalui, bet dar neprasidėjus vegetacijai. Dirvožemio reakcijai įvertinti kiekviename medyne buvo nustatytas dirvožemio pH. Rezultatai parodė, kad medynų dirvožemio pH reakcija priklauso nuo augančių medžių rūšies. Apie pusės medynų reakcija buvo labiau šarminė, nei pievos dirvožemio. Todėl negalima teigti, kad visų medžių rūšių nuokritos rūgština dirvožemį. Dirvožemio rūgštingumo didinime nerasta ryšio ir tarp svetimkraščių bei vietinių medžių rūšių, lapuočių bei spygliuočių
This thesis was started in order to find out what influence on soil acidity has different tree species. Investigation was held in the stand park belonging to Aleksandras Stulginskis University, area of which is 5.28 ha. 18 different tree species even-aged stands were monitored for this thesis. Two additional goals were raised before the start of this investigation: a) to analyze tree species composition of the stand park; b) to explain stands’ soil acidity dynamics depending on tree species. The analysis was held in spring of 2014. 10 samples were made from different places in order to evaluate soil acidity (pH). Soil pH was estimated using pH-meter. Statistical analysis was performed using Excel software. The investigation revealed that stand park is dominated by alien (10 units), deciduous (12 units) and magnoliophyta division (12 units) tree species. Soil under coniferous tree species that are annually throwing needles is not more acid than under evergreen coniferous tree species. The most acid soils were formed under alien coniferous and broadleaves trees species
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/86937
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.32 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

50
checked on Dec 11, 2020

Download(s)

12
checked on Dec 11, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.