Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/86936
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPekarskas, Juozas-
dc.coverage.spatialLT-
dc.date.accessioned2019-05-17T21:25:04Z-
dc.date.available2019-05-17T21:25:04Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.issn18221823-
dc.identifier.otherVDU02-000048546-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/86936-
dc.description.abstractEkologiškų kompostuoto granuliuoto galvijų mėšlo, malto kompostuoto galvijų mėšlo, ragų drožlių ir ragų geluonių miltų trąšų įtakos dirvožemio agrocheminėms savybėms tyrimai atlikti Aleksandro Stulginskio universiteto Bandymų stotyje priemolio sekliai glėjiškame karbonatingame išplautžyje – IDg8-k (Calc(ar)i-Epihypogleyic Luvisols – LVg-p-w-cc). Buvo auginami vasariniai kviečiai ir bulvės. Kompostuotos granuliuotos galvijų mėšlo trąšos iš esmės, auginant vasarinius kviečius, didino judriųjų fosforo ir kalio, organinės anglies bei bendro azoto kiekį dirvožemyje. Tręšimas N30 kompostuoto granuliuoto galvijų mėšlo trąšų norma, auginant bulves, neturėjo esminės įtakos judriųjų fosforo ir kalio bei organinės anglies ir bendro azoto kiekiui dirvožemyje. Tręšiant N60 ir didesnėmis normomis iš esmės padidėjo judriųjų fosforo ir kalio bei organinės anglies kiekis dirvožemyje, o bendro azoto kiekis iš esmės, palyginti su netręštomis bulvėmis, padidėjo tik patręšus didžiausia tirta N120 granuliuotų trąšų norma. Tręšiant vasarinius kviečius ragų drožlių trąšomis esminės įtakos judriojo fosforo ir kalio kiekiui dirvožemyje nenustatyta, o tręšimas ragų drožlių ir ragų geluonių trąšomis neturėjo esminės įtakos ir organinės anglies bei bendrojo azoto kiekiui. Bulvių tręšimas ragų drožlių ir ragų geluonių miltų trąšomis menkai įtakojo dirvožemio agrochemines savybes. Tręšiant kompostuotomis granuliuotomis mėšlo trąšomis ir maltu kompostuotu galvijų mėšlu iš esmės dirvožemyje padidėjo judriųjų fosforo ir kalio, organinės anglies ir bendro azoto, palyginti su netręštu dirvožemiu ir tręšimu ragų drožlių ir ragų geluonių miltų trąšomis. Organinės trąšos neturėjo įtakos dirvožemio pH rodiklio reikšmeilt
dc.description.abstractThe research of organic granular composted cattle manure, composted cattle manure ground, horns shavings and horn core powder fertilizers influence on soil chemical properties were carried out at Aleksandras Stulginskis University at the Experimental Station on shallow calcareous gleyic luvisol - IDg8 -k ( Calc ( ar) i - Epihypogleyic Luvisols - LVg - pw - cc ). There were grown spring wheat and potatoes. Composted cattle manure fertilizer, basically, growing spring wheat increased the available of phosphorus and potassium, organic carbon and total nitrogen content of the soil. Fertilization N30 granular composted cattle manure fertilizer rate, growing potatoes had no significant impact on the content of mobile phosphorus, potassium and organic carbon and total nitrogen content in the soil. Fertilized with N60 and higher rates significantly increased available phosphorus, potassium and organic carbon content in soil; total nitrogen content in general, comparing with the unfertilized potatoes, rose only after fertilization with the highest tested N120 granular fertilizer rate. There were no significant impact on phosphorus and potassium content in the soil fertilising spring wheat with horn shavings, and the fertilization with the horn shavings and horn core powder had no significant impact on organic carbon and total nitrogen. Potato fertilization with horn shavings and horn core powder fertilizer had insignificant effect on soil agrochemical properties. Fertilization with composted manure granulated fertilizer and milled composted cattle manure significantly increased available mobile phosphorus and potassium, organic carbon and total nitrogen, as compared with the untreated soil and fertilization with horn shavings and horn core powder. Organic fertilizers had no effect on soil pH indicatorsen
dc.description.sponsorshipVytauto Didžiojo universitetas-
dc.description.sponsorshipŽemės ūkio akademija-
dc.format.extentp. 69-72-
dc.language.isolt-
dc.relation.ispartofŽmogaus ir gamtos sauga 2014 : 20 tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2014 : proceedings of the 20th international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2014, D. 3-
dc.subjectOrganinės trąšoslt
dc.subjectKviečiailt
dc.subjectBulvėslt
dc.subjectDirvožemio agrocheminės savybėslt
dc.subjectOrganic fertilizersen
dc.subjectWheaten
dc.subjectPotatoesen
dc.subjectSoil chemical propertiesen
dc.subject.classificationStraipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)-
dc.subject.otherEkologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)-
dc.titleEkologiškų trąšų įtaka dirvožemio agrocheminėms savybėmslt
dc.title.alternativeThe influence of organic fertilisers on soil agrochemicalen
dc.typeresearch article-
dcterms.bibliographicCitation10-
dc.date.updated2014-06-10T11:55Z-
local.object{"source": {"code": "vdu", "handle": "48546"}, "publisher": {"other": ["Akademija"], "list": false}, "db": {"clarivate": false, "scopus": false, "list": false}, "issn": ["1822-1823"], "code": "P1e", "subject": ["N012"], "country": "LT", "language": "lt", "area": "N", "original": true, "pages": 4, "sheets": 0.286, "timestamp": "20140610115508.0", "account": {"year": 2014, "late": false}, "na": 1, "nip": 0, "affiliation": [{"contribution": 1, "aip": 1, "rel": "aut", "org": [{"create": true, "contribution": 1, "name": "Vytauto Didžiojo universitetas", "id": "111950396", "level": "0", "type": "uni", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Žemės ūkio akademija", "id": "09", "level": "1", "type": "aka", "research": "1", "status": "1"}}], "id": "AA399FE4846D05C244097BDE320B9E71", "lname": "Pekarskas", "fname": "Juozas", "status": "1", "name": "Pekarskas, Juozas"}]}-
local.typeP-
item.grantfulltextopen-
item.fulltextWith Fulltext-
crisitem.author.deptMiškų ir ekologijos fakultetas-
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications
Files in This Item:
marc.xml8.39 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

8
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

6
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.