Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/86936
Type of publication: research article
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Pekarskas, Juozas
Title: Ekologiškų trąšų įtaka dirvožemio agrocheminėms savybėms
Other Title: The influence of organic fertilisers on soil agrochemical
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga 2014 : 20 tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2014 : proceedings of the 20th international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2014, D. 3
Extent: p. 69-72
Date: 2014
Keywords: Organinės trąšos;Kviečiai;Bulvės;Dirvožemio agrocheminės savybės;Organic fertilizers;Wheat;Potatoes;Soil chemical properties
Abstract: Ekologiškų kompostuoto granuliuoto galvijų mėšlo, malto kompostuoto galvijų mėšlo, ragų drožlių ir ragų geluonių miltų trąšų įtakos dirvožemio agrocheminėms savybėms tyrimai atlikti Aleksandro Stulginskio universiteto Bandymų stotyje priemolio sekliai glėjiškame karbonatingame išplautžyje – IDg8-k (Calc(ar)i-Epihypogleyic Luvisols – LVg-p-w-cc). Buvo auginami vasariniai kviečiai ir bulvės. Kompostuotos granuliuotos galvijų mėšlo trąšos iš esmės, auginant vasarinius kviečius, didino judriųjų fosforo ir kalio, organinės anglies bei bendro azoto kiekį dirvožemyje. Tręšimas N30 kompostuoto granuliuoto galvijų mėšlo trąšų norma, auginant bulves, neturėjo esminės įtakos judriųjų fosforo ir kalio bei organinės anglies ir bendro azoto kiekiui dirvožemyje. Tręšiant N60 ir didesnėmis normomis iš esmės padidėjo judriųjų fosforo ir kalio bei organinės anglies kiekis dirvožemyje, o bendro azoto kiekis iš esmės, palyginti su netręštomis bulvėmis, padidėjo tik patręšus didžiausia tirta N120 granuliuotų trąšų norma. Tręšiant vasarinius kviečius ragų drožlių trąšomis esminės įtakos judriojo fosforo ir kalio kiekiui dirvožemyje nenustatyta, o tręšimas ragų drožlių ir ragų geluonių trąšomis neturėjo esminės įtakos ir organinės anglies bei bendrojo azoto kiekiui. Bulvių tręšimas ragų drožlių ir ragų geluonių miltų trąšomis menkai įtakojo dirvožemio agrochemines savybes. Tręšiant kompostuotomis granuliuotomis mėšlo trąšomis ir maltu kompostuotu galvijų mėšlu iš esmės dirvožemyje padidėjo judriųjų fosforo ir kalio, organinės anglies ir bendro azoto, palyginti su netręštu dirvožemiu ir tręšimu ragų drožlių ir ragų geluonių miltų trąšomis. Organinės trąšos neturėjo įtakos dirvožemio pH rodiklio reikšmei
The research of organic granular composted cattle manure, composted cattle manure ground, horns shavings and horn core powder fertilizers influence on soil chemical properties were carried out at Aleksandras Stulginskis University at the Experimental Station on shallow calcareous gleyic luvisol - IDg8 -k ( Calc ( ar) i - Epihypogleyic Luvisols - LVg - pw - cc ). There were grown spring wheat and potatoes. Composted cattle manure fertilizer, basically, growing spring wheat increased the available of phosphorus and potassium, organic carbon and total nitrogen content of the soil. Fertilization N30 granular composted cattle manure fertilizer rate, growing potatoes had no significant impact on the content of mobile phosphorus, potassium and organic carbon and total nitrogen content in the soil. Fertilized with N60 and higher rates significantly increased available phosphorus, potassium and organic carbon content in soil; total nitrogen content in general, comparing with the unfertilized potatoes, rose only after fertilization with the highest tested N120 granular fertilizer rate. There were no significant impact on phosphorus and potassium content in the soil fertilising spring wheat with horn shavings, and the fertilization with the horn shavings and horn core powder had no significant impact on organic carbon and total nitrogen. Potato fertilization with horn shavings and horn core powder fertilizer had insignificant effect on soil agrochemical properties. Fertilization with composted manure granulated fertilizer and milled composted cattle manure significantly increased available mobile phosphorus and potassium, organic carbon and total nitrogen, as compared with the untreated soil and fertilization with horn shavings and horn core powder. Organic fertilizers had no effect on soil pH indicators
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/86936
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.39 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

50
checked on Dec 10, 2020

Download(s)

12
checked on Dec 10, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.