Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/86929
Type of publication: Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Rudzianskaitė, Aurelija
Title: Nitratų koncentracijos kaitos tyrimai Kėdainių rajono šachtinių šulinių vandenyje
Other Title: Investigations on the change of nitrate concentrations in water of dug wells in Kėdainiai district
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga 2014 : 20 tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2014 : proceedings of the 20th international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2014, D. 2
Extent: p. 66-68
Date: 2014
Keywords: Nitratai;Šuliniai;Vandens kokybė;Nitrate;Dug well;Water quality
Abstract: Lietuvoje atlikta nemažai tyrimų šulinių vandens kokybės ypatumams ir dėsningumams nustatyti. Tačiau vis dar išlieka aktuali problema - šachtinių šulinių vandens tarša nitratais. Ši problema aktuali ne tik kaimo gyventojams, bet ir miestų, kur geriamasis vanduo naudojamas ne iš centralizuoto vandentiekio tinklų, bet iš šachtinių šulinių. Darbo tikslas - nustatyti nitratų koncentracijos kaitos ypatumus Kėdainių rajono šulinių vandenyje. Nitratų koncentracija tirta 2013 m. kovą Kėdainių miesto ir jo apylinkėse esančių kolektyvinių sodų šachtinių šulinių vandenyje. Tyrimus atliko ASU VŪŽF Vandens išteklių inžinerijos instituto Cheminė analitinė laboratorija. Vandens kokybės tyrimai parodė, kad nitratų koncentracija miesto šulinių vandenyje svyravo nuo 1,88 iki 232,0 mg/l. Didesne negu leistina koncentracija (virš 50 mg/ l) užteršti 72 % tirtų šulinių. Nitratų koncentracija 48 % matuotų šulinių kito intervale nuo 50 iki 100 mg/l, 24% matuotų šulinių – didesnė negu 100 mg/l. Kolektyvinių sodų šulinių vandenyje nitratų koncentracija buvo nuo 2,39 iki 200 mg/l. 27% tirtų šulinių nitratų koncentracija svyravo nuo 50 iki 100 mg/l ir 13% didesnė negu 100 mg/l. Didžiausią poveikį taršai nitratais darė palyginti mažuose miesto pasodybiniuose ir kolektyvinių sodų sklypuose neišlaikomi saugūs atstumai nuo šulinio iki taršos šaltinių (daržo, šiltnamių, mėšlo rietuvės)
Water pollution by nitrates in dug wells is a problem not only for the rural population, but also in cities where drinking water is not used in the centralized water supply, but in the dug wells. The objective of the work was to determine the change concentration of nitrates in water of dug wells. Nitrate concentration was studied in dug wells 2013 in Kėdainiai town and its surrounding area of the gardens. Water analysis was carried out in Chemical Analytical Laboratory of Water Resources Engineering Institute of ASU. Water quality studies shown that nitrate concentration was 1.88-232.0 mg/l in dug wells of the town. The higher nitrate concentration than the permissible concentration (50 mg/l) was contaminate 72 % of the tested wells. Nitrate concentrations ranged from 50 to 100 mg/l in 48 % of the wells, concentration was more than 100 mg/l in 24% of the tested wells. Nitrate concentrations in wells of collective gardens ranged from 2.39 to 200 mg/l. 27% of the tested wells nitrate concentration ranged from 50 to 100 mg/l and 13 % higher than 100 mg/l. The main impact of the pollution by nitrates had not keep safe distance from the dug well to the pollution sources (vegetables, greenhouses, manure pile) in relatively small residential plots in the city and the collective gardens
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/86929
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.19 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

56
checked on Dec 10, 2020

Download(s)

12
checked on Dec 10, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.