Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/86926
Type of publication: research article
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Misevičienė, Stefanija
Title: Kiaulininkystės komplekso mėšlu tręšiamų laukų poveikis fosforo kaitai drenažo ir paviršiniame vandenyje
Other Title: The impact of swine-breedig complex manure fertilized fields on the fluctuation of phosphorus in the drainage and surface water
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga 2014 : 20 tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2014 : proceedings of the 20th international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2014, D. 2
Extent: p. 62-65
Date: 2014
Keywords: Drenažas;Fosforas;Mėšlas;Paviršinis vanduo;Tręšimas;Drainage;Phosphorus;Manure;Surface water;Fertilization
Abstract: Tyrimai atlikti 2007 – 2011 m. kiaulininkystės komplekso mėšlu tręšiamuose laukuose. Cheminiams tyrimams vandens ėminiai buvo imami pavasarį prieš tręšimą, vasarą ir rudenį po tręšimo. Laukų tręšimui naudotas skystasis kiaulių mėšlas. Pagal jo tręšiamąją vertę kiekvienais metais į tręšiamus laukus pateko tokie Pbendr. kiekiai: 2007 m. – 9,4 kg ha-1, 2008 m. – 18,9 kg ha-1, 2009 m. - 12,0 kg ha-1, 2010 m. - 10,8 kg ha-1, 2011 m. – 13,5 kg ha-1. Regresine analize nustatyta, kad Pbendr. koncentracijų padidėjimą Beržtupio ir Apusino upelių vandenyje žemiau tręšiamų plotų nulėmė atitekančio prieš tręšiamus plotus bei drenažo vandens, ištekančio iš tręšiamų plotų Pbendr. koncentracija (atitinkamai r = 0,79 ir r = 0,98). Didesnę įtaką Pbendr. koncentracijų padidėjimui Beržtupio ir Apusino upelių vandenyje turėjo Pbendr. koncentracija prieš tręšiamus plotus (atitinkamai r = 0,77 ir r = 0,99) negu į juos įtekančio drenažo vandens (atitinkamai r = 0,66 ir r = 0,30). Tręšimo norma (r = 0,81) bei krituliai (r = 0,51) turėjo įtakos Pbendr. koncentracijų padidėjimui upelių vandenyje. Mėšlu tręšiamų laukų poveikis fosforo kaitai drenažo ir paviršiniame vandenyje nustatytas minimalus: Pbendr. vidutinės koncentracijos tiek aukščiau, tiek žemiau tręšiamų plotų bei drenažo vandenyje atitiko labai gerą upelių ekologinę vandens būklę
The study was conducted during 2007-2011 in the swine-breeding complex manure fertilized fields. For chemical analysis, water samples were collected in spring before fertilization, in summer and autumn after fertilization. The fields were fertilized by liquid swine manure. According to its nutritive value, each year the following Ptotal values reached the fields: 2007 yr. – 9.4 kg ha-1, 2008 yr. – 18.9 kg ha-1, 2009 yr. – 12.0 kg ha-1, 2010 yr. – 10.8 kg ha-1, 2011 yr. – 13.5 kg ha-1. It was determined by the regression analysis that Ptotal concentration increase in Berztupis and Apusinas streams‘ water below fertilized fields was affected by the Ptotal concentrations in the water flowing from above fertilized fields and drainage inflowing from the fertilized fields (r = 0.79 and r = 0.98, respectively). A bigger impact on Ptotal concentration increase in Berztupis and Apusinas streams‘ water had a Ptotal concentration before fertilized fields (r = 0.77 and r = 0.99, respectively) rather than the influent drainage water (r = 0.66 and r = 0.30, respectively). The fertilization rate (r = 0.81) and precipitation (r = 0.51) had an impact on the increase of Ptotal concentration in the streams‘ water. The impact of manure fertilized fields on phosphorus fluctuations in drainage and surface water was determined to be minimal: average Ptotal concentrations above and below fertilized fields as well as in the drainage water corresponded to a very good ecological water state of the streams
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/86926
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.77 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

38
checked on Dec 11, 2019

Download(s)

6
checked on Dec 11, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.