Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/86921
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Miškotyra / Forestry (A004)
Author(s): Leišis, Karolis
Title: Svetimkraščių trako rūšių paplitimas Lietuvos miškuose
Other Title: Distribution of alien species in Lithuanian forests
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga 2014 : 20 tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2014 : proceedings of the 20th international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2014, D. 3
Extent: p. 25-27
Date: 2014
Keywords: Augavietė;Paplitimas;Svetimkraštė rūšis;Trakas;Alien species;Distribution;Site type;Shrub layer
Abstract: Svetimkraštės rūšys skverbiasi į natūralias buveines, keičia jų sandarą, gali sumažinti vietinių augalų įvairovę, todėl svarbu ištirti svetimkraščių trako rūšių paplitimą Lietuvos miškuose, jų paplitimo priklausomybę nuo medynų dendrometrinių rodiklių. Svetimkraščių trako rūšių paplitimui išsiaiškinti buvo panaudota 2012 metų sklypinės miškų inventorizacijos duomenų bazė. Nustatyta, kad dažniausiai Lietuvos miškuose sutinkamos šios svetimkraštės trako rūšys: šeivamedis – 4379,3 ha, paprastoji medlieva – 3655,1 ha ir šluotinis zuikiakrūmis – 1048,8 ha. Medynai, kuriuose auga paprastosios medlievos vyrauja rytų Lietuvos šiaurinėje dalyje, o šeivamedžai išplitę pietinėje šalies dalyje. Svetimkraštės trako rūšys labiausiai išplitusios pušynuose: šeivamedžiai užima 1889,3 ha plotą, paprastoji medlieva – 2406,4 ha, šluotiniai zuikiakrūmiai – 934,7 ha. Labiausiai paplitusios svetimkraštės trako rūšys dažniausiai sutinkamos N hidrotopo augavietėse
Non-native species invade natural habitats, change their structure and may reduce the diversity of native plants, so it is important to explore the shrubs of alien species in the forests of Lithuania and their dependence from different stand dendrometrical indicies. Alien shrub species have been selected from the forest inventory database in 2012. It was found that the most commonly found in the forests of Lithuania are these alien shrub species: Sambucus sp. – 4379.3 ha, Amelanchier sp. – 3655.1 ha, and Sarothamnus sp. – 1048.8 ha. Stands, in which grows Amelanchier species dominated in northern part of eastern Lithuania, and Sambucus species were spread in the southern part of the country. Alien shrub species were most widespread in pine forests: Sambucus sp occupied 1889.3 ha, Amelanchier sp. – 2406.4 ha, and Sarothamnus sp. – 934.7 ha. The most common alien shrub species are mostly spread in N hydro tope habitats
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/86921
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

30
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.