Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/86915
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Miškotyra / Forestry (A004)
Author(s): Čiuldienė, Dovilė;Armolaitis, Kęstutis;Aleinikovienė, Jūratė;Marozas, Vitas;Viltrakytė, Milda
Title: Maisto medžiagos europinio maumedžio, paprastojo buko ir raudonojo ąžuolo spyglių ar lapų nuokritose
Other Title: Nutrients in European larch, common beech and northern red oak foliar litterfall
Is part of: Miškininkystė. , 2013, Nr. 2 (74)
Extent: p. 16-23
Date: 2013
Keywords: Europinio maumedžis;Paprastasis bukas;Raudonasis ąžuolas;Spyglių ar lapų nuokritos;Maisto medžiagos;European larch;Common beech;Northern red oak;Needles or leaves litterfall;Nutrients
Abstract: Straipsnyje pateikiami duomenys apie po žiemos surinktų spyglių ar lapų nuokritų masę bei augalų maisto medžiagų koncentracijas šiose nuokritose. Tyrimai 2011 m. balandžio mėnesį vykdyti Ncp augavietėje, išplautžemiuosi (Luvisols) įveistuose europinio maumedžio (Larix decidua Mill.). paprastojo buko (Fagus sylvatica L.) ir raudonoje ąžuolo (Quercus rubra L.) medynuose. Tirtuose 50-160 m. amžiaus europinio maumedžio medynuose nukritusių spyglių vidutinė masė po žiema sudarė 21 ha'1, o 30-60 m. paprastojo buko ir raudonojo ąžuolo medynuose lapų masė - 2,6 ir 3,51 ha"1. Su nuokritomi daugiausia iškrito organinės C maumedynuose ir bukynuose-vidutiniškai 0,8-1,01 ha''bei raudonojo ąžuolo medvnuo se-iki 1,51 ha'1. Iš tirtų augalų maisto medžiagų su spyglių ar lapų metinėmis n uokritomis ant dirvožemio daugiausi (apie 20-40 kg ha1) pateko suminio N, o judriojo K20 - tik 4-6 kg ha"1, judriojo P2O5 ar mineralinio N - vos po 1-2 kg ha Apskaičiuota, kad su spyglių ar lapų nuokritomis per 50 metų judriojo P2O5 iškritos sudaiytų vidutiniškai tik 10-30 % suminio N - 20-50, judriojo K,O - 60-110, organinės C - 70-180, ir mineralinio N - 80-320 proc. šių medžiagų sankaupų 0-40 cm mineralinio dirvožemio sluoksnyje
Data on massof needles orleaves litterfall after thevvinterseason and the eoncentradons ofplant nutrients in th litterfall are presented in the article. The research in Apri! of 2011 was carried out in European larch (Lam decidua Mill. common beech (Fagus sylvatica L.) and northern red oak (Quercus rubra L.) plantations of mesoeutrophic forest sites c normai moisture (mineral soils - Luvisols (LV)), lt was estimated that the mean mass of needles litterfall in 50-160-year-old European larch plantations after thewinti was 2t ha 1. Meanwhile with foliar litterfall the deposition of totai N was about 20-40 kg ha1, mobile K,0 - 4-6 kg ha1, whil mobile P,Os and mineral N depositions both comprised only 1-2kg ha 1.Thecontentof deposited with litterfall mobil P205 could reach 10-30 %, totai N - 20-50, mobile K,0 - 60-110, organic C - 70-180 and mineral N - 80-320 % of thes nutrients pools in 0-40 cm layer of mineral soil
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/86915
Affiliation(s): Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialas Miškų institutas
Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.61 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

38
checked on Dec 11, 2019

Download(s)

8
checked on Dec 11, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.