Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/86908
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Česonienė, Laima;Eigirdaitė, Laura
Title: Paviršinio ir požeminio vandens kokybė šalia ekologinių ūkių
Other Title: The quality surface water and groundwater at the organic farms
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga 2014 : 20 tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2014 : proceedings of the 20th international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2014, D. 3
Extent: p. 96-99
Date: 2014
Keywords: Paviršinis vanduo;Požeminis vanduo;Vandens kokybė;Ekologinis ūkis;Groundwater;Surface water;Water quality;Ecological agriculture
Abstract: Tyrimo tikslas – įvertinti požeminio ir paviršinio vandens kokybę šalia ekologinių ūkių. Požeminio ir paviršinio vandens kokybės tyrimai atlikti keturiuose ekologinės žemdirbystės ūkiuose. Vandens mėginiai iš upių (Lomenos ir Romato Kaišiadorių raj., Žemėplėžos ir Bernaupio Kėdainių raj. bei iš Alšios upės Prienų raj. ), tvenkinių (Panevėžio, Prienų ir Kaišiadorių raj.) ir šulinių (Panevėžio ir Prienų raj.) buvo imami 2012 metų rudenį ir 2013 metų vasarą. Įvertinus paviršinio vandens kokybę nustatyta, kad leistinas normas paviršiniame vandenyje viršijo tik BDS7 ir amonio azoto koncentracija. Prienų raj. ir Kaišiadorių raj. tvenkiniuose ir amonio azoto koncentracija 2012 metais Alšios upėje ir Kaišiadorių raj. tvenkinyje. pH, suspenduotų medžiagų, ortofosfatų, ir nitritų koncentracijos paviršiniame vandenyje tiriamuoju laikotarpiu, neviršijo didžiausios leistinos koncentracijos ir daugiausiai atitiko labai gerą arba gerą ekologinę būklę. Šulinių vandens kokybę įvertinus pagal cheminius ir indikatorinius rodiklius, nustatyta, kad pH, savitojo elektrinio laidžio, amonio azoto bei nitritų koncentracijos, tirtame Panevėžio raj. ir Prienų raj. ūkių šulinių vandenyje tiek 2012 metais, tiek 2013 metais, neviršijo nustatytos didžiausios leistinos ribinės vertės ir tik nitratų kiekiai Panevėžio raj. šulinio vandenyje viršijo ribinę vertę
The aim of this research is to determinne the impact of organic agriculture to the quality of groundwater and surface water. Groundwater and surface water quality studies have been conducted on four organic farms. Water samples were taken form rivers (Lomena and Romatas Kaišiadorys area, Žemėplėža and Beraupis Kėdainiai area, and Alšia river in Prienai area), ponds (Panevėžys, Prienai and Kaišiadorys areas) and wells (Panevėžys and Prienai areas) at the fall of 2012 and summer of 2013. The assessment of surface water quality showed that the allowable limits in surface water were exeeded only by the BDS7 value in the pounds of Prienai and Kaišiadorys areas and the concentration of ammonium nitrogen in Alšia river at 2012 an the pound in Kaišiadorys area. During the perion of research pH, suspended matter, orthophosphates and nitrites concentration did not exeed the maximum allowable concentrations in the surface water and mostly cerresponded as very good or good ecological status. The well water quality in accordance with the chemical and indicatorial indicators showed that pH, electronical conductivity, amonian nitrogen and nitrites concentration did not exeed the maximum permissible limit values at 2012 and 2013 in the investigated farm wells in Panevėžys and Prienai districs and only nitrite levels in Panevėžys district well water had exeeded the threshold
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/86908
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.13 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

62
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

8
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.