Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/86905
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Puskunigis, Tomas;Butkus, Ričardas
Title: Traktorininką veikiančių triukšmo lygių ir ekspozicijos tyrimai
Other Title: Driver of the tractor acting noise levels and exposure research
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga 2014 : 20 tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2014 : proceedings of the 20th international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2014, D. 1
Extent: p. 16-19
Date: 2014
Keywords: Akustinė aplinka;Traktorius;Triukšmas;Tractor;Operator;Work place;Noise
Abstract: Straipsnyje analizuojama ratinių traktorių operatorius veikiantis triukšmo lygis. Traktorininko darbo vietoje kabinoje esanti akustinė aplinka priklauso nuo traktoriuje esančių triukšmo šaltinių (variklio, transmisijos) bei nuo laisvai sklisti triukšmui neleidžiančių triukšmo barjerų (kabinos, variklio bei transmisijos akustinių dangalų). Moderniame traktoriuje akustinė aplinka atitinka keliamus ES reikalavimus, tačiau išlieka senoje technikoje esanti šios srities problema. Tyrimais nustatyta, jog kai kuriuose traktoriuose (jei traktorininkai dirbtų 8 valandas per pamainą), būtų viršyta žemutinė ekspozicijos vertė veiksmams pradėti (80 dBA). Šiuo atveju reali galimybė ekspozicijai apriboti yra tik darbo trukmės mažinimas. Analizuojant ekvivalentinio garso slėgio lygio priklausomybę nuo traktoriaus pagaminimo metų matosi, jog akustinio triukšmo lygis operatoriaus darbo vietoje aiškiai mažėja nuo 90 dBA senesniuose (apie 1980 m.) iki 70 dBA naujesniuose (apie 2010 m.) traktoriuose, t.y. maždaug po 5 dBA per dešimt metų
Level of noise influencing operators of wheeled tractors is analyzed in this paper. Acoustic environment in tractor driver’s working place – cabin depends on sources of noise in the tractor (engine, transmission) and barriers which prevent noise to reach the driver (acoustic covers of cabin, engine and transmission). In the modern tractors acoustic environment meets the EU requirements but there is still the big problem in the old technique. Studies have shown that some of the old tractors (when the driver has to work 8 hours per shift) would exceed the lower exposition value (80 dB(A). In this case, a real opportunity for exposure restrict is only working time reduction. The analysis of the equivalent sound pressure level of dependence on the year of manufacture of the tractor can be seen that the noise level in the tractor operator's position decreases from 90 dBA in older (about 1980 y.) tractors to 70 dBA in new (about 2010 y.) tractors, i.e. about 5 dB through ten years
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/86905
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml6.86 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

24
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.