Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/86864
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Marcinkevičienė, Aušra;Velička, Rimantas;Kosteckas, Robertas;Čepulienė, Rita
Title: Vasarinių rapsų pasėlio tankumo įtaka dirvožemio fermentų aktyvumui ir šaknų biomasei
Other Title: The Influence of Spring Oilseed Rape Crop Density on Soil Enzymes Activity and Biomass of Roots
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga 2014 : 20 tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2014 : proceedings of the 20th international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2014, D. 3
Extent: p. 111-114
Date: 2014
Keywords: Vasariniai rapsai;Pasėlio tankumas;Dirvožemio fermentai;Šaknų biomasė;Spring oilseed rape;Crop density;Soil enzymes;Biomass of roots
Abstract: Lauko eksperimentas atliktas 2013 m. Aleksandro Stulginskio universiteto Bandymų stotyje. Dirvožemis – karbonatingas giliau glėjiškas išplautžemis (Calc(ar)i-Endohypogleyic Luvisol). Tyrimų tikslas – nustatyti vasarinių rapsų (Brassica napus L.) ‘Fenja’ pasėlio tankumo įtaką dirvožemio fermentų ureazės bei sacharazės aktyvumui ir šaknų biomasei. Atlikti tyrimų duomenys parodė, kad tankėjant vasarinių rapsų pasėliui, lyginant su rečiausiu pasėliu, fermento ureazės aktyvumas armens sluoksnyje stiprėjo, tačiau esminių skirtumų nenustatyta. Esmingai stipriausias dirvožemio fermento sacharazės aktyvumas nustatytas suformavus tankiausią (400,1–450 vnt. m-2) rapsų pasėlį. Retesnių rapsų pasėlių dirvožemyje fermento ureazės aktyvumas silpnėjo nuo 1,2 iki 1,6 karto. Dirvožemio fermentų ureazės ir sacharazės aktyvumas priklausė nuo vasarinių rapsų pasėlio tankumo (r2 = 0,76, P < 0,01). Didžiausia vasarinių rapsų šaknų biomasė (3,62 t ha-1) nustatyta suformavus 100,1–150 vnt. m-2 tankumo rapsų pasėlį. Tarp rapsų pasėlio tankumo ir augalų šaknų biomasės 0–20 cm dirvožemio sluoksnyje nustatytas kubinis ir statistiškai patikimas priklausomumas (r2 = 0,84, P < 0,01)
Field experiment was conducted in 2013 at the Experimental Station of the Aleksansdras Stulginskis University on a Calc(ar)i-Endohypogleyic Luvisol. The objective of this study was to establish the influence of spring oilseed rape ‘Fenja’ crop density on soil enzymes urease and saccharase activity and biomass of plant roots. With the increasing spring oilseed rape crop density the soil urease activity increased, however, no significant differences have been established, compared with the lowest crop density. Significantly strongest soil saccharase activity was obtained at a rape crop density of 400.1–450 plants m-2. In the soil of lower crop densities the saccharase activity decreased from 1.2 to 1.6 times. Soil enzymes urease and saccharase activity was significantly influenced by the spring oilseed rape crop density (r2 = 0.76, P < 0.01). The highest biomass of spring oilseed rape roots (3.62 t ha-1) was formed at a crop density of 100.1–150 plants m-2. Cubic and statistically significant relationship was established between spring oilseed rape crop density and biomass of plant roots at the 0–20 cm soil layer (r2 = 0.84, P < 0.01)
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/86864
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.07 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

27
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.