Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/86856
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Pilipavičius, Vytautas
Title: Jaunimo verslumo veiklinimas: profesiologinės įžvalgos
Other Title: Fostering of youth entrepreneurship: professiological insights
Is part of: Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development: mokslo žurnalas / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. Akademija., T. 36, nr. 1 (2014)
Extent: p. 116-124
Date: 2014
Keywords: Formantai;Jaunimo verslumas;Produkavimas;Veiklinimas;Verslas;Youth entrepreneurship;Formants;Production;Fostering;Business
Abstract: Pastaruoju metu ryškėja problema, kad jauni žmonės, sulaukę pilnametystės ir išeinantys kurti savarankiško gyvenimo pamatus, nemato galimybių ir nesugeba įprasminti asmeninio veikimo šeimos, gyvenamosios vietovės ar šalies labui. Šiandien šios problemos sprendimas siejamas su užimtumo skatinimu bei verslumu pagrįstu mąstymo ugdymu ir mokymu. Tyrimo tikslas – išanalizavus verslumo formavimo teorines prielaidas, išskirti jaunimo verslumą lemiančius veiksnius ir išryškinti linkmes bei parengti verslumo veiklinimo formantus. Tyrimo metodikos struktūrą sudaro verslumo formavimo teorinių prielaidų analizė, jaunimo verslumo atvejo tyrimas bei turinio analizė ir sisteminimas. Straipsnyje išskirti jaunimo verslumą lemiantys veiksniai ir išryškintos jaunimo verslumo veiklinimo linkmės bei parengti verslumo veiklinimo formantai
However, there is an emerging problem in recent time. Young people, who have reached the age of majority and outgoing develop independent living, does not see opportunities and fail to implement the functioning of the family for place of residence or the country's sake. Today, this problem is associated with the promotion of employment and entrepreneurial thinking and learning. The aim – to estimate the factors affecting youth entrepreneurship and to identify the entrepreneurship fostering formants and development directions based on analysis of theoretical assumptions of entrepreneurship development. The research methodology consists of analysis of theoretical assumptions of entrepreneurship development, case study analysis of youth entrepreneurship, content analysis and systematization. Factors which affect of youth entrepreneurship; draw up entrepreneurship fostering formants and developed directions for youth entrepreneurship fostering are presented in the article
Internet: http://mts.asu.lt/mtsrbid/article/view/805/831
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.19 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

24
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.