Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/86855
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Atkočiūnienė, Vilma
Title: Darbo vietų plėtojimo darnumą Lietuvos kaimiškuosiuose regionuose lemiantys veiksniai
Other Title: Factors determining labour places sustainable development in Lithuanian rural regions
Is part of: Regional formation and development studies : journal of social sciences. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, No. 1 (11) (2014)
Extent: p. 19-28
Date: 2014
Keywords: Darnus darbo vietų plėtojimas;Darbo vietų plėtojimą lemiantys veiksniai;Darbo ir gyvenamosios vietos suartinimas;Labour places sustainable development;Labour places sustainable development determinate factors;Rapprochement between working positions and place of residence
Abstract: Darbo vietų plėtojimo darnumą kaimiškuosiuose regionuose lemia susisluoksniavusi vidinė ir išorinė įvairaus valdymo lygio aplinka, kurios veiksniai nuolat kinta ir tarpusavyje koreliuoja. Atviras darbo vietų plėtojimo procesas nėra savaiminis, jį būtina profesionaliai valdyti, atsižvelgiant į daugelį veiksnių, kurie gali būti priskiriami vidinės (artimos ir tolimos) ir išorinės (artimos ir tolimos) aplinkos (regiono, šalies, ES lygmens) veiksnių grupėms. Šiuo tyrimu siekiama identifikuoti darbo vietų plėtros darnumą lemiančius veiksnius Lietuvos kaimiškuosiuose regionuose. Atlikus mokslinį tyrimą išnagrinėti darnaus darbo vietų plėtojimo teoriniai aspektai, apibrėžtas darbo vietų plėtojimo darnumas, identifikuoti darbo vietų plėtojimą Lietuvos kaimiškuosiuose regionuose lemiantys veiksniai, nustatytos darbo vietų plėtojimo darnumo palaikymo galimybės, darbo vietų ir gyvenamųjų vietų suartinimo nauda. Darbo vietų koncentracija miestuose ir geografinis darbo jėgos mobilumas sukelia nemažai problemų kaimiškuosiuose regionuose. Vienas svarbiausių strateginių tikslų yra darbo vietų ir gyvenamųjų vietų suartinimas, darbo jėgos geografinio mobilumo valdymas siekiant darniai vystyti darbo vietas kaimiškajame regione. Darbo vietų plėtojimo darnumas siejamas su organizacijų, individų veiklos darnumu, kaimo plėtros veikėjų įtraukimu ir dalyvavimu kaimiškųjų regionų vystymo valdyme, regiono organizacijų vadovų sprendimu įtraukti darnos siekį į organizacijos strategiją. Darbo vietų darnus plėtojimas grindžiamas individo ir organizacijos veiklos rezultatyvumu, ekonominiu klestėjimu, kuris kokybinę išraišką įgauna per nuolatinę kaitą ir pridėtinės vertės sukūrimą, darbo vietos atsparumo pokyčiams kūrimą
Labour places sustainable development in rural regions are determinate the stratification internal and external, from different management levels, environment. The environment factors constantly changeable and interdependent. The open labour places development process is not self-contained, there is need professional management of the process considering many factors, which can be ascribable to the internal (near and distant) and external (near and distant) environment (regional, national, EU) factors groups. The aim of this research is to identify the factors of labour places sustainable development in Lithuanian rural regions. There were used analysis and synthesis, graphic depiction, logical and systematic thinking, comparison, SWOT, structured interviews, deep personal interviews, abstraction and other methods. In the research were analysed labour places sustainable development theoretical aspects, defined labour places sustainable development, identified determining factors of labour places sustainable development in Lithuanian rural regions, was find the possibilities for sustaining development of labour places and the benefits of rapprochement between working positions and place of residence. Interaction of all above factors (synergy) must be considered during the investigation along with the above factors in order initiate development and employment cycle of rural areas. Executed pilot SWOT analysis of job development in rural areas has shown that there are some restricted ranges of issues that abandon job development in rural areas. Liberality of labour forces, non-focused employment of the above resources, and lack of competitive advantage relevancy needed for territory development, absence of sustained and balanced development could be named as common subjects of all municipalities. [...]
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/86855
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.22 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

60
checked on Dec 10, 2020

Download(s)

12
checked on Dec 10, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.