Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/86843
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Lukė, Renata;Urmonienė, Daiva
Title: Ūkininkų konsultavimo metodų pasirinkimą lemiančios sąlygos
Other Title: Conditions for a choice of advisory methods for farmers
Is part of: Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development: mokslo žurnalas / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. Akademija., T. 36, nr. 1 (2014)
Extent: p. 81-91
Date: 2014
Keywords: Konsultavimas;Konsultavimo metodai;Ūkininkas;Advisory methods;Consulting;Farmers
Abstract: Konsultavimo metodų pasirinkimui daro įtaką visuma sąlygų, kurios tiesiogiai priklauso nuo konsultacijos siekiamų tikslų ir galimybių. Siekiant pasirinkti tinkamus konsultavimo metodus ir susikurti tinkamą nuomonę apie galimą konsultacijos rezultatą, aktualu turėti visų dažniausiai naudojamų konsultavimo metodų požymių matricą, kurios pagalba būtų galima pasirinkti tinkamus konsultavimo metodus. Šio tyrimo tikslas – išanalizavus konsultavimo metodų klasifikacijas ir jų požymius, įvardinti ir pagrįsti sąlygas lemiančias konsultavimo metodų, taikomų konsultuojant ūkininkus, pasirinkimą. Išanalizavus įvairių autorių konsultavimo metodų klasifikacijas bei konsultavimo analizės sistemą, sintezės metodu apibendrintos ūkininkų konsultavimo metodus lemiančios pasirinkimo sąlygos. Parengta šių sąlygų matrica, kurios pagalba ūkininkai ir konsultantai galėtų pasirinkti, atsižvelgiant į situaciją, tinkamus konsultavimo metodus
The complex conditions affects the choice of advisory methods, which depends from pursued objectives and opportunities. To select appropriate advisory methods and to create proper opinion about the possible outcome of the advice is the actual to have feature matrix of the generally used advisory methods, which helps to choose suitable advisory methods. The aim of this study – to identify and to justify choice conditions of advisory methods used to consult farmers. Analysis of advisory methods and advisory system, and synthesis method summarised conditions that determinates choice of advisory methods. Prepared feature matrix, which helps farmers and consultants to select suitable advisory methods considering the situation
Internet: http://mts.asu.lt/mtsrbid/article/view/802/828
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.04 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

36
checked on Jan 7, 2020

Download(s)

6
checked on Jan 7, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.