Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/86837
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Kniūkšta, Bernardas
Title: Veiksnių, lemiančių naftos stokojančių šalių įsitraukimą į bioetanolio gamybą, analizė
Other Title: Analysis of factors determining oil-deficit countries engagement in bioethanol production
Is part of: Ekonomika ir vadyba : aktualijos ir perspektyvos. Vilnius : BMK Leidykla, 2013, nr. 4 (32)
Extent: p. 104-116
Date: 2013
Keywords: Įsitraukimas į bioetanolio gamybą;Gamybos interesai;Veiksniai;Probit regresinė analizė;Naftos stokojančios šalys;Engagement in bioethanol production;Interests of production;Determinants of production;Probit regression analysis;Oil deficit countries
Abstract: Straipsnyje analizuojami įsitraukimo į bioetanolio gamybą veiksniai naftos stokojančiose šalyse. Dalis šių veiksnių, tokių kaip naftos importas, gausūs žemės ūkio gamybos ištekliai arba dalyvavimas tarptautiniuose susitarimuose dėl klimato kaitos mažinimo, atspindi priežastį, dėl kurios šalims kyla poreikis įsitraukti į biodegalų gamybą. Galima teigti, kad minėtais veiksniais nusakomi šalių įsitraukimo į biodegalų gamybą interesai. Straipsnyje pateiktos teorinės įžvalgos apie įsitraukimo į biodegalų gamybą interesus ir veiksnius yra bendros visai biodegalų gamybai, tačiau empirinė darbo dalis skirta būtent įsitraukimo į bioetanolio gamybą veiksnių analizei. Straipsnyje keliamas tikslas apibrėžti teorinius įsitraukimo į biodegalų gamybą veiksnius ir empiriškai patikrinti jų raišką naftos stokojančiose šalyse. Atlikus tyrimą nustatyta, kad šalyse, kurios stokoja naftos išteklių, bet kurių specializacija yra naftos produktų gamyba, įsitraukimą į bioetanolio gamybą lemia didelis naftos importas ir maža žemės ūkio žaliavų dalis eksporto struktūroje. O šalių, kurių specializacija nėra naftos pramonė, grupėje gaminti bioetanolį linkusios tos šalys, kurios turi daugiau žemės ūkio paskirties žemės, daugiau su žemės ūkiu susijusių gyventojų, skiria daugiau dėmesio moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai, pasižymi didesniu žaliavinės naftos importu ir geriau apsirūpina tradicinėmis bioetanolio gamybos žaliavomis
Scientific discussions on the factors determining engagement in bioethanol production by different countries are rather scarce, with a slightly larger numbers of studies into the drivers of bioethanol production in individual regions, districts or counties. The paper presents theoretical insights about the engagement in the production of biofuels and empirically tests the determinants of engagement in bioethanol production in oil-deficit countries. The theoretical background of this work is based on the industrial location and natural resource endowment theories. The identification of determinants of engagement in bioethanol production helps to reveal the dominant national interests. Part of the factors, such as oil imports, abundant agricultural production resources, or participation in international agreements on climate change mitigation, refer to the reason why there is the need for the countries to engage in the production of biofuels. The aim of this research is to theoretically define the factors of engagement in bioethanol production and to empirically test the manifestation of those factors in oil-deficit countries. Objectives of the research: 1) to reveal interests and factors that may stimulate countries to engage in biofuel production; 2) on the basis of bioethanol production, to test empirically the manifestation of identified factors in oil-deficit countries. Object of the research is the determinants of engagement in biofuel production. Research methods: the article is based on the methods of analysis and synthesis of scientific literature, generalization, logical abstractions, the methods of descriptive statistics, probit regression and typological grouping. [...]
Internet: http://www.su.lt/bylos/mokslo_leidiniai/ekonomika/2013_4_32/kniuksta.pdf
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.65 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

36
checked on Jan 6, 2020

Download(s)

6
checked on Jan 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.