Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/86823
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Čiulevičienė, Vida
Title: Ekologinių mokesčių reformų poveikis mokesčių naštai
Other Title: Environmental taxes reform effects on the tax burden
Is part of: Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development: mokslo žurnalas / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. Akademija., T. 36, nr. 1 (2014)
Extent: p. 34-44
Date: 2014
Keywords: Aplinkosaugos ekonomika;Ekologiniai mokesčiai;Valstybės politika;Environmental economics;Environmental taxes;Government policy
Abstract: Ekologiniai mokesčiai yra vienas iš ekonominio reguliavimo instrumentų. Daugelis senųjų Europos Sąjungos (ES-15) valstybių jau yra atlikusios mokesčių reformą, perkeliant dalį darbo ir / ar pajamų (pelno) mokesčių ekologiniams. Ekologinių mokesčių situacijos analizė ypač aktuali Lietuvai, kuri, kaip ir kitos naujosios ES (ES-12) valstybės, rengiasi ekologinių mokesčių reformai. Mokslinių tyrimų šiuo klausimu palyginti nedaug, jie dažniausiai nagrinėja pavienius mokesčius arba situaciją konkrečioje valstybėje, bet ne jų grupėje, neaprėpia mokesčių visumos, nėra palyginamosios analizės ir vertinimų. Tyrimo tikslas – nustačius ekologinių mokesčių reikšmę ir raidos tendencijas, įvertinti ekologinių mokesčių reformų poveikį mokesčių naštos perkėlimui. Tyrimo laikotarpis – 1995–2012 metai. Išnagrinėjus ES-15 ir ES-12 valstybių ekologinių mokesčių dinamiką ir struktūrą, nustatyta, kad jų dalis mokestinėse pajamose yra reikšminga. Ekologinių mokesčių pajamos turi tendenciją didėti, jų augimo tempai pastaraisiais metais ES-15 ir ES-12 valstybėse susilygino. Įvykdytų ekologinių mokesčių reformų rezultatai rodo, kad darbo mokesčių našta sumažėja, o ekologinių padidėja
Environmental taxes are one of the economic regulation instruments. Many of the old European Union (EU-15) countries have accomplished the environemental tax reform, shifting a part of the work and /or income (profit ) tax to environmental taxes. The situation analysis of environmental taxes is particularly relevant for Lithuanian case, which, like the other new EU (EU-12 ) counties, is preparing for the environmental tax reform. Research on this issue is relatively small, scientists usually examine individual tax situation of the particular country, but not within their group, the analysis doesn‘t include tax as a whole, there is no comparative analysis and evaluation. The aim of the research – to assess the impact of the environmental tax reforms shifting the tax burden. The study period – 1999–2012 year, some indicators are of the 1995–2012 year. An examination of the EU-15 and EU-12 counties and the dynamics of environmental tax structure have showed that their share in tax revenue is significant. Environmental tax revenues tend to increase. Growth rates in the EU-12 counties during the period were faster, but in recent years the growth trends in the EU- 15 and EU-12 counties converged. The fulfillment of environmental fiscal reform suggests that the labor tax burden is reduced, and the environmental is increased
Internet: http://mts.asu.lt/mtsrbid/article/view/797/823
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.63 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

31
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.