Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/86762
Type of publication: Straipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Atkočiūnienė, Vilma;Navasaitienė, Stasė
Title: Kaimo bendruomenių vaidmuo skatinant jaunimo verslumą
Other Title: Role of Rural Communities in Order to Promote Youth Entrepreneurship
Is part of: Kaimo raidos kryptys žinių visuomenėje : mokslo darbai / Šiaulių universitetas. Vilnius: BMK Leidykla, 2013, nr. 1(5)
Extent: p. 6-16
Date: 2013
Keywords: Jaunimas;Verslumo skatinimas;Kaimo bendruomenė;Youth;Encouragement of entrepreneurship;Rural community
Abstract: rinkoje ypač sunku. Lietuvoje nėra gilių verslumo ugdymo tradicijų, o kaimo vietovės iki šiol yra nepakankamai patrauklios pradėti verslą. Jaunimas bijo prisiimti atsakomybę už savo veiksmus, nors šalyje siekiama sukurti nuoseklią, efektyviai veikiančią jaunimo verslumo skatinimo sistemą. Straipsnyje išanalizuoti jaunimo verslumą sąlygojantys veiksniai ir kaimo bendruomenių geroji patirtis, identifikuotas jaunimo verslumo skatinimo modelis. Patikslintos verslumo ir jo skatinimo apibrėžtys, išanalizuota Lietuvos kaimo bendruomenių projektinės veiklos geroji patirtis, nustatytos priemonės ir metodai, kurie taikomi jaunimo verslumui skatinti. Atliekant tyrimą taikyti tradiciniai tyrimo metodai: analizė, mišri analitinė sintezė, struktūrizavimas, ekspertinis vertinimas, kaimo bendruomenių gerosios praktikos ir lyginamoji analizė, grafinis vaizdavimas ir teorinis modeliavimas. Tyrimu nustatyta, kad jaunimo verslumo skatinimas turėtų būti pagrįstas gebėjimų imtis verslo ir drąsos prisiimti atsakomybę, pamatuoti riziką ugdymu, iniciatyvumo skatinimu, palankių sąlygų atsiskleisti asmenybei, save įdarbinti kūrimu, naujų galimybių verslo skatinimo priemonėmis atskleidimu. Jaunimo verslumo skatinimo procese dalyvauja pats jaunuolis, šeima, vietos bendruomenė, formalaus ir neformalaus švietimo sistemos institucijos, verslo struktūros, savivaldybės administracija ir vyriausybė, priimdamos tinkamus, skatinančius verslo plėtotę įstatymus, formuodamos verslumą skatinančias kultūrines ir socialines normas
According to the rapidly changing business environment even for sophisticated entrepreneurs it is hard to develop businesses and it is especially hard for young people to find their place in the market. In Lithuania there are no deep traditions of developing entrepreneurship, rural areas are not enough attractive to start a business, young people are afraid to take responsibility for their actions, even though there are seeking to create coherent, effective system for youth entrepreneurship in the country. The reached objective of the study - analyzed the factors influencing youth entrepreneurship and best practices of rural communities, identified youth entrepreneurship model. In the article was adapted entrepreneurship, entrepreneurship promotion definitions, analyzed project activities best practices of Lithuanian rural communities, and was set measures and methods which are applied 16 for youth entrepreneurship promotion. To make the research were applied the traditional research methods: analysis, hybrid analytical synthesis, structuring, expert evaluation, best practices of rural communities and comparative analysis, graphical depiction and theoretical modeling. The study found that youth entrepreneurship promotion should be based on ability to do business and the courage to take responsibility, to measure risk education, initiative, creation of favorable conditions of the individual, creating self-employed building, disclosing new opportunities for business promotion means. Youth entrepreneurship involves young person, family, local community, formal and non-formal educational institutions, business structures, municipal administration and the government, while adopting appropriate law, promoting business development, promoting the development of entrepreneurship in the cultural and social norms. [...]
Internet: http://su.lt/bylos/mokslo_leidiniai/Kaimas/2013_5/atkociuniene_nav.pdf
http://su.lt/bylos/mokslo_leidiniai/Kaimas/2013_5/atkociuniene_nav.pdf
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.09 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

56
checked on Dec 10, 2020

Download(s)

14
checked on Dec 10, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.