Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/86594
Type of publication: Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science ar/ir Scopus / Article in Clarivate Analytics Web of Science or / and Scopus (S1)
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Avižienytė, Dovilė;Romaneckas, Kęstutis;Pališkytė, Rita;Bogužas, Vaclovas;Pilipavičius, Vytautas;Šarauskis, Egidijus;Adamavičienė, Aida;Vaiciukevičius, Edvardas
Title: The impact of long-term reduced primary soil tillage on maize (Zea mays L.) productivity
Other Title: Ilgalaikio supaprastinto pagrindinio žemės dirbimo poveikis paprastojo kukurūzo (Zea mays L.) produktyvumui
Is part of: Žemdirbystė = Agriculture / Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, (Kėdainių r.), T. 100, Nr. 4 (2013)
Extent: p. 377-382
Date: 2013
Keywords: Biometriniai rodikliai;Produktyvumas;Zea mays;Žemės dirbimas;Biometric parameters;Productivity;Soil tillage;Zea mays
Abstract: Ilgalaikis lauko eksperimentas atliekamas nuo 1988 m. Aleksandro Stulginskio universiteto Bandymų stotyje (54º52′ N, 23º49′ E). Straipsnyje pateikti 2010–2012 m. tyrimų duomenys. Eksperimento dirvožemis – dulkiško lengvo priemolio giliau glėjiškas pasotintasis palvažemis (PLb-g4). Vietovės, kurioje atliktas eksperimentas, klimatas yra pereinamasis kontinentinis-jūrinis. Vidutinė metinė paros oro temperatūra yra 6.2° C. Tyrimų tikslas – nustatyti supaprastinto pagrindinio (rudeninio) žemės dirbimo įtaką paprastojo kukurūzo (Zea mays L.) produktyvumui. Eksperimento laukeliai buvo: 1) giliai (22–25 cm) suarti verstuviniu plūgu, 2) sekliai (12–15 cm) suarti verstuviniu plūgu, 3) giliai (25–30 cm) įdirbti armens purentuvu-kultivatoriumi (čyzeliu), 4) sekliai (10– 12 cm) įdirbti diskinėmis akėčiomis, 5) neįdirbti. Eksperimento rezultatai parodė, kad skirtingi pagrindinio žemės dirbimo būdai dažniausiai neturėjo esminės įtakos kukurūzų biometriniams rodikliams, išskyrus gilųjį purenimą. Gilusis purenimas stabiliai neigiamai veikė kukurūzo augalo antžeminės dalies biometrinius rodiklius, o dirvos neįdirbimas (tiesioginė sėja) – dažniausiai neesmingai teigiamai. Kukurūzų biometriniai rodikliai iš dalies priklausė nuo kukurūzų pasėlio piktžolėtumo vegetacijos pradžioje ir pabaigoje. Dvejus iš trejų tyrimų metų skirtingais būdais įdirbtoje dirvoje augusių kukurūzų pasėlio tankumas vegetacijos pradžioje ir pabaigoje esmingai nesiskyrė. Nustatytas priklausomumas (r = −0,926** ir −0,948**) tarp trumpaamžių arba visų rūšių piktžolių skaičiaus ir kukurūzų pasėlio tankumo vegetacijos pradžioje. Pasėlio tankumo padidėjimas vegetacijos pradžioje esmingai teigiamai paveikė daugumą kukurūzų produktyvumo rodiklių
A long-term field experiment (since 1988) was carried out at the Experimental Station of the Aleksandras Stulginskis University (ASU , 54º52′ N, 23º49′ E) in the conditions of transitional maritime-climate. Research data from the 2010–2012 experimental period are presented. The soil of the experimental site is silty light loam Endohypogleyic-Eutric Planosol (PLe-gln-w). Average annual temperature is 6.2°C. The aim of the experiment was to establish the influence of reduced primary autumn soil tillage on maize productivity. The treatments of the experiment were: 1) conventionally (22–25 cm) ploughed by a mouldboard plough, 2) shallowly (12–15 cm) ploughed by a mouldboard plough, 3) deeply (25–30 cm) tilled by a chisel cultivator, 4) shallowly (10–12 cm) tilled by a disc harrow, 5) no-till. The experimental results showed that all primary soil tillage methods (except for chiselling) normally had insignificant effect on maize biometric parameters. Deep chiselling had consistent negative influence on the biometric parameters of maize canopy, while no no-till effect was insignificantly positive. Maize crop biometric parameters partially depended on weed infestation at the beginning and the end of maize vegetation. In two out of three experimental years, maize crop density at the beginning and end of vegetation did not differ significantly in differently tilled plots. A relationship was found between the number of annual as well as total number of weeds and crop density at the beginning of vegetation (r = −0.926** and −0.948**). Crop density at the beginning of vegetation had significant positive effect on most maize productivity parameters. Reduced soil tillage from shallow ploughing to no-till had total positive effect on maize productivity in 2011 only because of the lower weed infestation
Internet: http://www.zemdirbyste-agriculture.lt/wp-content/uploads/2013/12/100_4_str48.pdf
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml12.77 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

WEB OF SCIENCETM
Citations 1

9
checked on Sep 12, 2020

Page view(s)

56
checked on Feb 10, 2020

Download(s)

8
checked on Feb 10, 2020

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.