Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/86578
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Patašienė, Rasa;Strazdienė, Danutė;Žaltauskienė, Nijolė
Title: Lietuvos sveikatos draudimo sistemos sąsajos su klasikiniais socialinės apsaugos sistemos modeliais
Other Title: Lithuania health insurance system interface with classical social security system model
Is part of: Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development: mokslo žurnalas / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. Akademija., T. 35, nr. 3 (2013)
Extent: p. 412-423
Date: 2013
Keywords: Draudimas;Modelis;Privalomasis;Papildomasis;Sistema;Sveikata;Insurance;Model;Compulsory;Supplementary;System;Ihealth
Abstract: Didėjanti finansinė našta sveikatos draudimo sistemai verčia ieškoti problemų sprendimo būdų. Viena iš tokių priemonių – privalomojo sveikatos draudimo įmokų diferencijavimas. Nors pirminės asmens sveikatos prieţiūros sistema apima didţiausią dalį gyventojų, klausimas dėl šių pa-slaugų vienodo finansavimo valstybinėse ir privačiose poliklinikose nėra visiškai išspręstas. Ar valstybė tikrai nepajėgi uţtikrinti nemokamas sveikatos prieţiūros paslaugas, kurias garantuoja Lietuvos Respublikos Konstitucija (53 str.) ir Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas (5 str.). Tyrimo tikslas – nustatyti Lietuvos sveikatos draudimo sistemos sąsajas su klasikiniais socialinės apsaugos sistemos modeliais, įvertinti jos trūkumus ir numatyti tobulinimo galimybes. Tyrimo metodika: vykdant tyrimą taikyti mokslinės literatūros analizės, loginės lyginamosios analizės bei dokumentinio turinio analizės metodai. Straipsnyje atskleista Lietuvos sveikatos draudimo sistemos modelio vystymosi raida, nustatytos sąsajos su klasikiniais sveikatos draudimo sistemų modeliais, išskirti šalies modelio savitumai, iškeliami jo trūkumai ir pateikiami Socialinės apsaugos ir darbo bei Sveikatos apsaugos ministerijoms pasiūlymai šiam modeliui tobulinti
In this article analyzes interface between Model of Lithuanian Health Insurance System and classical models – conservative (Bismarck) and liberal (Beveridge). Estiminate, that the model of Lithuanian Health Insurance system is closer to the conservative (Bismark) model. Also in the article are ascertained the original characteristics and imperfections of this model, supposed the possibilities to eliminate them. In the present stage of the Health Insurance system reform, it is essential to retain the position accepted in the health program, that money for health security must follow the patient; attempts to limit patients rights to choose a doctor or healthcare institutions should be avoided. State health care institutions and private family doctor‗s office cannot be on the opposite. We don‗t need intermediaries, such as the State Tax Inspectorate and Social Insurance services when contributions to Compulsory Health Insurance are collected. These contributions must go directly to Health Insurance Fund, administrated by the National Health Insurance Fund. The Ministry of Health must take control over the collection and use of these contributions. This would significantly reduce the administration of Health Insurance contributions. Rational financing of healthcare services much depends on correct political solutions
Internet: http://vadyba.asu.lt/35-3/ManagKaunas35(3)_22.pdf
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.85 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

33
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

7
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.