Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/865
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Çelik, Servet;Karaca, Bilal;Kazazoğlu, Semin
Title: Intercultural experiences of foreign students : Erasmus students’ perspectives on their development of cross-cultural awareness
Other Title: Tarpkultūrinės užsienio studentų patirtys : Erasmus studentų požiūris į tarpkultūrinės kompetencijos plėtojimą
Is part of: Darnioji daugiakalbystė, 2013, nr. 3, p. 126-136
Date: 2013
Keywords: Erasmus program;Intercultural awareness;Student mobility;Study abroad;Erasmus programa;Tarpkultūrinė kompetencija;Studentų mobilumas;Studijos užsienyje
Abstract: In spite of the popularity of the Erasmus Mundus student mobility program, few formalized studies have been carried out to explore whether this program of international study is achieving its aims of promoting positive attitudes toward other cultures, developing competence in foreign languages, and increasing global awareness. Existing studies indicate that the majority of program participants report a positive experience. On the other hand, researchers have also noted numerous issues that may negatively affect individual students’ perceptions of their experience, including language barriers, cultural differences and problems related to the program of study. The researchers believe it is important to develop a more indepth understanding of participating students’ personal experiences, from a social as well as an academic perspective. Doing so may draw attention to the strengths and potential weaknesses in individual institutions’ implementations of the Erasmus program and guide program coordinators in designing a more enriching environment for visiting students. Accordingly, this study explored the attitudes of nine Erasmussponsored students concerning their social and academic experiences at a Turkish university, using open-ended questionnaires to elicit respondents’ views. The results revealed that while the participants generally held a positive attitude toward Turkish culture, few of them had developed sufficient skills in Turkish to communicate on more than a superficial level, and many of them still regarded Turkish culture as inaccessible in many ways. The fact that most of the participants reported spending more time socializing with other foreign students and communicating in either English or their native languages may largely account for this issue. While this study is small in its scope, it may draw attention to some considerations that should be addressed in terms of program planning, including provisions for increased instruction in Turkish, as well as enhanced opportunities to interact with Turkish students on a social level.
Nors studentų mobilumo programa Erasmus Mundus ir populiari, mažai tyrimų atlikta norint sužinoti, ar ši tarptautinių studijų programa pasiekia savo tikslus: ar skatina teigiamą požiūrį į kitas kultūras, ar tobulina užsienio kalbų kompetenciją, ar padeda išmanyti globalaus masto problemas. Anksčiau atlikti tyrimai rodo, kad dauguma šios programos dalyvių savo patirtį vertina teigiamai. Kita vertus, tyrėjai taip pat mini daugybę dalykų, kurie gali suformuoti neigiamą kai kurių studentų požiūrį į jų patirtį šioje programoje, įskaitant kalbos barjerus, kultūrinius skirtumus ir problemas, susijusias su studijų programa. Mokslininkai mano, kad svarbu plėtoti programoje dalyvaujančių studentų geresnį supratimą apie savo pačių patirtį tiek socialiniu, tiek akademiniu požiūriu. Tai leistų išryškinti stipriuosius ir potencialiai silpnuosius šios programos aspektus įvairiose institucijose ir programų koordinatoriams padėtų sukurti geresnes sąlygas atvykstantiems studentams. Todėl šiame straipsnyje buvo tiriamas devynių Erasmus programos remiamų dalyvių požiūris į jų socialinę ir akademinę patirtį viename Turkijos universitete. Respondentams buvo pateikti klausimai. Rezultatai rodo, kad nors tyrimo dalyviai vertina teigiamai turkų kultūrą, tik nedaugelis jų įgijo neblogus turkų kalbos įgūdžius, kad galėtų bendrauti turkiškai geriau negu paviršutiniškai, o daugelis vis dar laiko turkų kultūrą neprieinama daugeliu požiūrių. Tai, kad didžioji dalis dalyvių praleido daugiau laiko bendraudami su kitais užsienio studentais anglų arba savo gimtąja kalba, galėjo paveikti jų požiūrį. Nors šis tyrimas ir mažos apimties, jis atkreipia dėmesį į tam tikras aplinkybes, kurios svarbios planuojant programą, įskaitant galimybes klausyti dalykus turkų kalba ir bendrauti su turkų studentais.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/865
http://dx.doi.org/10.7220/2335-2027.3.10
https://hdl.handle.net/20.500.12259/865
Appears in Collections:Darnioji daugiakalbystė / Sustainable Multilingualism 2013, nr. 3

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

228
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

254
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.