Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/86492
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Makšeckas, Edvardas
Title: Mokymo poveikis žemės ūkio rinkos dalyvių elgsenai
Other Title: Training impact on agricultural market participants’ behavior
Is part of: Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development: mokslo žurnalas / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. Akademija., T. 35, nr. 3 (2013)
Extent: p. 406-411
Date: 2013
Keywords: Intervencija;Mokymas;Parama;Žemės ūkis;Politika;Intervention;Training;Isupport;Agriculture;Policy
Abstract: Žemės ūkio sektorius daugiausia remiamas išsivysčiusiose šalyse, o viena iš paramos priemonių (valdžios intervencijų) yra šio sektoriaus subjektų mokymas. Tyrimas atliekamas siekiant nustatyti mokymo, kaip konkurencinių pranašumų ir bihevioristinių ekonominių teorijų tyrimo objekto, efektus elgsenai bei išanalizuoti, kokį poveikį žemės ūkio rinkos dalyvių elgsenai turi šios intervencijos. Tyrimas remiasi mokslinės literatūros palyginamąja analize, viešai prieinamos Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos įgyvendinimo statistikos tyrimu. Atliktas tyrimas rodo, kad mokymas, kaip valdžios intervencija į žemės ūkio rinką, daro poveikį žemės ūkio rinkos dalyvių elgsenai. Mokymas gali būti valdžios priemonė, skatinanti žemės ūkio rinkos dalyvius keisti technologijas, dalyvauti paramos schemose
The agricultural sector, in most cases is supported in developed countries and one of the support measures (government interventions) is training of the sector's actors. The study is carried out to determine the training as a research object for competitive advantages and behavioral economic theories, its effects on behavior, analyze the impact of these interventions to the agricultural market participants‘ behavior. The study is based on the scientific literature benchmarking, statistical public data of the Lithuanian Rural Development Plan for 2007–2013 implementation analysis. Study shows that trainings as a government intervention in agricultural market affects agricultural market participants' behavior. Trainings can be a governmental instrument to foster agricultural market par-ticipants change the technologies, participate in the support schemes
Internet: http://vadyba.asu.lt/35-3/ManagKaunas35(3)_22.pdf
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.05 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

36
checked on Jan 7, 2020

Download(s)

6
checked on Jan 7, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.