Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/86471
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Tamulienė, Vilma
Title: Greito maisto vartojimo perspektyva Lietuvoje
Other Title: Perspective of fast food consumtion in Lithuania
Is part of: Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development: mokslo žurnalas / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. Akademija., T. 35, nr. 3 (2013)
Extent: p. 441-447
Date: 2013
Keywords: Elgsena;Komponentai;Greitas maistas;Požiūris;Vartotojo elgsena;Behavioral components;Consumer attitude;Consumer behavior;Fast food
Abstract: Mokslininkų teigimu, didţžoji dalis vartotojų turi neigiamą požiūrį į greito maisto vartojimą, tad susidaro paradoksali situacija, nes greito maisto vartojimas nemažėja, o priešingai – auga (prognozuojamas augimas nuo 2009 iki 2014 m. turėtų būti net 19,5 proc.) (Datamonitor, 2010). Dėl šios priežasties svarbu ištirti Lietuvos gyventojų požiūrį į greito maisto vartojimą per emocinį, pažinimo ir elgsenos komponentus. Šio tyrimo tikslas – ištyrus vartotojų požiūrį į greitą maistą, nustatyti jo vartojimo perspektyvą Lietuvoje. Tyrimo objektas – vartotojo požiūris į greitą maistą. Nustatoma atskiro požiūrio komponento įtaką vartotojų greito maisto vartojimui, taikant anketinės apklausos ir tiesinės regresinės analizės metodus. Gauti rezultatai parodė, kad vartotojo požiūris į greito maisto produktų vartojimą yra paremtas elgsenos mokymosi procesu. Greito maisto vartojimo perspektyva Lietuvoje sietina su investicijomis į kokybiškas maisto žaliavas, į greito maisto užkandinės vietą ir jos charakteristikas
Scientis claims that the majority of consumers have a negative attitude towards fast food consumption. And a paradoxical situation has arisen due to a fast-food consumption. The fast-food consumption is not decreasing, but rather - growing, projected growth from 2009 to 2014. For this reason, it is important to make research under consumer attidutes to fast-food consumption. Consumer attidutes are analised through the emotional, cognitive and behavioral components. The main purpose of the study - after the determination of consumer attitude components towards fast food, to set fast food perspective in Lithuania. The research methods: a quantitative questionnaire survey method, linear regression analysis. Results obtained have shown that consumer attitude to fast food consumption is based on the behavior of the learning process. Perspective of fast-food consumption in Lithuania is related to the investment in high-quality food raw materials, the fast-food place and its characteristics
Internet: http://vadyba.asu.lt/35-3/ManagKaunas35(3)_22.pdf
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.32 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

28
checked on May 1, 2021

Download(s)

7
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.