Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/86315
Type of publication: Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science ar/ir Scopus / Article in Clarivate Analytics Web of Science or / and Scopus (S1)
Field of Science: Mechanikos inžinerija / Mechanical Engineering (T009)
Author(s): Jankauskas, Vytenis;Skirkus, Remigijus
Title: Steel abrasive wear forecasting by wearing surfaces microgeometric parameters
Is part of: Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Kaunas : Technologija, 2013, vol. 19 (4)
Extent: p. 486-490
Date: 2013
Keywords: Arasive wear;Wear by fixed abrasive;Microgeometric parameters;Steel Hardox 400
Abstract: Straipsnyje pateikta skirtingo kietumo mažaanglio Hardox 400, vidutinio anglingumo 45 ir anglingo 65G plienų, dilimo paviršių mikrogeometrinių charakteristikų analizė. Plienai termiškai apdirbti siekiant maksimalaus jų kietumo intervalo. Dilimo į įtvirtintą abrazyvą tyrimai atlikti pagal ASTM G 132–96 (2007), naudojant trinties poros tipą „pin–on–drum“. Nustatytas nudilimas, kuris vertintas sąryšyje su tyrime naudotų plienų kietumu, dilimo pėdsako šiurkštumu, mikronelygumų viršūnių kampais. Tyrimų rezultate nustatyta, kad esant dilimui į įtvirtintą abrazyvą mažaanglių plienų nudilimą galima prognozuoti pagal jų kietumą ir dylančio paviršiaus šiurkštumą, vidutinio anglingumo plienų – pagal kietumą ir dylančio paviršiaus mikronelygumų viršūnių kampus, anglingų plienų – pagal dylančio paviršiaus šiurkštumą ir dylančio paviršiaus mikronelygumų viršūnių kampus Θ. Šiųparametrų tarpusavio ryšys tiesinis. Pastarasis vertinimas yra aukšto patikimumo, tiesinės charakteristikos I = – 0.024Θ + 1.24, R2 = 0.95. Šie rezultatai teikia galimybę palyginti vienodos sudėties, bet skirtingo kietumo plienų, naudojamų vieno-domis abrazyvinio dilimo sąlygomis, nudilimą, kai galimi skirtingi vertinimo kriterijai - kietumas, šiurkštumas ir dylančio paviršiaus mikronelygumų viršūnių kampai Θ
Article presents varying hardness of low carbon Hardox 400, medium-carbon 45 and carboniferous 65G steels, wear surfaces the microgeometric characteristics analysis. Steels are thermally processed to reach their maximum hardness range. Wear by fixed abrasive research was performed according the ASTM G 132 - 96 (2007), by using friction pair type "pin-on-drum". Established wear, which was evaluated in connection with the study used steel hardness, wear trace roughness, profile tops angles. The research result established that with wear by fixed abrasive low carbon steels wear can be predicted from their hardness and wearing surface roughness, medium carbon steel - hardness and wearing surface profile tops angles, carbon steel - wearing surface roughness and wearing surface profile tops angles Theta. These parameters interconnection is linear. This latter evaluation is highly reliable, linear characteristic I = -0.024 Theta + 1.24, R-2 = 0.95. These results give opportunity to compare equal composition, but different steel hardness, used by the same abrasive wear conditions, wear, when are available different estimation criteria - hardness, roughness and wearing surface profile tops angles Theta
Internet: http://mechanika.ktu.lt/index.php/Mech/article/view/5049/2747
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.7 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

WEB OF SCIENCETM
Citations 5

3
checked on Feb 27, 2021

Page view(s)

48
checked on Feb 11, 2020

Download(s)

8
checked on Feb 11, 2020

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.