Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/86314
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Miškotyra / Forestry (A004)
Author(s): Stankevičiūtė, Jolanta;Šidlauskas, Giedrius;Pėtelis, Kęstutis;Laurinavičius, Eligijus
Title: Miškinės (Martes martes L.) ir akmeninės (Martes foina Erxleben 1777) kiaunių amžiaus nustatymas pagal įvairius požymius
Other Title: Pine marten (Martes martes L.) and stone marten (Martes foina Erxleben 1777) age determination with diferent methods and attributes
Is part of: Miškininkystė. , 2013, Nr. 1 (73)
Extent: p. 52-58
Date: 2013
Keywords: Miškinė ir akmeninė kiaunė;Amžiaus nustatymas;Crista sagitallis externa suaugimas;Apatinio žandikaulio dantų nudilimas;Pine marten;Stone marten;Age determination;Crista safitallis externa coalescence;Lwer tooth wear degree
Abstract: Kiaunių amžius, būdingas tam tikroms jų gyvenamojo arealo vietoms, gali skirtis ir turėti savų ypatumų, darbo tikslas - išanalizuoti sumedžiotų miškinių (Martes martes L.) ir akmeninių (Martes foina ERXLEBEN 1777) kiaunių amžių pagal kylinio kaukolės kaulo (crista sagitallis externa) suaugimo bei apatinio žandikaulio dantų nudilimo metodą ir palyginti abu metodus tarpusavyje. Tyrimai atlikti 2010-2012 metais ASU Medžioklėtyros laboratorijoje. Kiaunės sumedžiotos Kauno, Šiaulių, Jonavos, Šilutės, Vilkaviškio, Marijampolės savivaldybės teritorijose laikantis LR Medžioklės taisyklių. Ištirta 32 miškinės ir 30 akmeninės kiaunės individų. Naudojant du skirtingus amžiaus nustalymo metodus, abiejų rūšių kiaunių (M. martes ir M. foina) pirmamečių individų nustatyta daugiau nei suaugusių, išskyrus akmeninės kiaunės, naudojant apatinio žandikaulio dantų nudilimo metodą. Statistiškai lyginant amžiaus nustatymo abu amžiaus nustatymo metodus naudojant kategorinius duomenis, nustatyti vidutinio stiprumo ryšiai tarp abiem amžiaus nustatymo metodais suformuotų M. martes ir M. foin kiaunių populiacijų amžiaus grupių. Tikslesnius kiaunių populiacijos amžiaus nustatymo rezultatus galėtų papildyti dantų pjųvių cemento sluoksnių skaičiavimo analizė
The sex an dagecomposition of the martens may be distinct in different locations of their habitat and may have certain peculiarities. The aim of this work to determine the age of the pine marten (Martes martes L.) and stone marten ((Martes Foina Endeben 1777) population. The research was carried out in 2010-2012 at ASU Game Management Laboratory.The investigation included 32 pine martens and 30 stone martens which were hunted in Kaunas, Šiauliai, Jonava, Šilutė, Vilkaviškis, Marijampolė distriets according to LR huntig regulations. The age of Martens was determined employing two methods: crista sagitallis extema coalescence coaleaascence and lower tooth wear degree. after the research the martens were divided into three age groups: yearlings, two-year-old and older than two-year-old specimens.The results reveladed that in both marten species yearlings were more than adults, except for the stone marten age determination using lower tooth wear method didin t approved crista sagitallis externa coalescence method, which can beexplained by the stone marten nutrition habits. Statistical comparing two age determination methods using the catwgorical data, relation of medium strength has been found between M. martes population groups formed by both age methods.Theage determination results of marten species could be more accurate if an additional analysi of the growth layers in the dental cementum was carried cout
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/86314
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

53
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

10
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.