Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/86312
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Misevičienė, Stefanija
Title: Fosforo kaita drenažo vandenyje laukus tręšiant bekraikiu galvijų mėšlu
Other Title: The changes of phosphorus in drainage water after fert1i izlng fields with manure
Is part of: Vandens ūkio inžinerija. , Nr. 42(62)(2013)
Extent: p. 55-60
Date: 2013
Keywords: Dirvožemis;Drenažo vanduo;Koncentracijos;Mėšlas;Drainage water;Soil;Concentration;Manure
Abstract: Stambiose gyvulininkystės įmonėse sutelkus vienoje vietoje daug gyvulių sukaupiami didžiuliai mėšlo kiekiai. Mėšlo skleidimas tręšiamuose laukuose veikia paviršinį vandenį kaip pasklidoji tarša. Pasitaiko atvejų, kai dėl didelių transportavimo išlaidų įmonės mėšlą skleidžia kasmet tuose pačiuose tręšiamuose plotuose, esančiuose netoli fermų. Atsiranda laukų pertręšimo grėsmė ir į aplinką gali būti išplaunama daug maistingųjų medžiagų. Laukai šia trąša tręšiami ribojant maistingųjų medžiagų azoto kiekį. Dėl to į sėjomainos laukus su mėšlu priklausomai nuo jo sudėties kasmet patenka skirtingi fosforo kiekiai. Tyrimais buvo siekiama nustatyti fosforo kaitą drenažo vandenyje kasmet tręšiant laukus stambių gyvulininkystės įmonių mėšlu. Bandymų schemą sudarė du variantai: tręšiamas mėšlu ir netręšiamas. Tyrimai buvo atliekami drenuotuose plotuose. Tiriamųjų objektų dirvožemiai priesmėliai, 0-40 cm sluoksnyje vidutinio humusingumo ir humusingi, mineralinio azoto kiekiai 0-60 cm dirvožemio sluoksnyje svyravo nuo I iki V azotingumo grupės ir buvo vidutinio fosforingumo, fosforingi ir labai didelio fosforingumo. Tyrimai parodė, kad kasmet mėšlu tręšiamų laukų dirvožemyje P2O5 atsargos buvo 2,2 karto didesnės negu netręšto varianto. Šias atsargas didino tręšimo norma. Dėl mažo fosforo tirpumo dirvožemyje drenažo vandenyje nustatytos nedidelės Pbendr. koncentracijos. Didžiausios jos nustatytos drenažui pradėjus veikti
As a matter of fact, large quantities of manure accumulate in large-scale livestock farms. The spread of manure on fields affects the surface water as a diffused pollution. There are some cases when farms spread manure on the same field areas annually due to high transport costs. The danger is that fields may become over-fertilized and many nutrients ma; be u ashed out into the environment. The fields are fertilised by limiting the amount of nutrients in terms of nitrogen. As a result, depending on manure composition, the levels of phosphorus in these fields differ every year. The research was carried out to determine the changes of phosphorus in drainage water, after annual field fertilization with manure from large-scale livestock farms. The scheme of investigation consists of two variants: the manure-fertilized and the non-fertilized field. The research was carried out in drained areas. Sandy soils in the 0-40 cm layer were of medium-humus to humus, mineral nitrogen levels in the 0-60 cm soil layer fluctuated from I and V nitrogen groups and had moderate, high, and very high phosphors levels. The research has shown that each year the fields that were fertilized by manure had increased P2O5 resources in the soil by 2.2 times compared with unfertilized fields. These resources were depended on fertilisation rate. However, Pt01 concentrations in the drainage water were determined to be low because of low phosphorus dissolubility in the soil. They were the highest at the beginning of drainage season
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/86312
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.6 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

40
checked on Dec 11, 2019

Download(s)

6
checked on Dec 11, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.