Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/86297
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Jakienė, Elena
Title: The effect of the microelement fertilizers and biological preparation Terra Sorb Foliar on spring rape crop
Other Title: Mikroelementinių trąšų ir biologinio preparato terra sorb foliar tyrimai vasarinių rapsų pasėlyje
Is part of: Žemės ūkio mokslai. , 2013, t. 20, nr. 2
Extent: p. 75-83
Date: 2013
Keywords: Vasariniai rapsai;Biologinis aminorūgščių preparatas Terra Sorb Foliar;Mikroelementinės trąšos;Derlius;Sėklų kokybė;Spring rapes;Biological amino acid preparation Terra Sorb Foliar;Spray fertilization;Fertility;Seed quality
Abstract: Lauko bandymai atlikti Aleksandro Stulginskio universiteto Bandymų stotyje 2009–2011 m. Tirta papildomo tręšimo per lapus mikroelementinių trąšų ARVI mikro ir biologinio preparato Terra Sorb Foliar tirpalais įtaka vasarinio rapso (Brassica napus L. oleifera annua) sėklų derliui ir jų kokybei. Bandyme auginti veislės ‘SW Landmark’ vasariniai rapsai. Prieš sėją bandymų laukas patręštas kompleksinėmis trąšomis NPK 16:16:16 250 kg ha–1 ir amonio salietra (N34) 150 kg ha–1 (foninis tręšimas – kontrolė). Vasariniai rapsai pasėti balandžio mėn. trečiąją dekadą. Sėklos norma – 7 kg ha–1. Vasariniams rapsams esant butonizacijos tarpsnyje (53–54 tarpsnis pagal BBCH skalę) bandymo laukeliai pagal schemą apipurkšti ARVI mikro trąšų tirpalu (6 l ha–1), preparato Terra Sorb Foliar tirpalu (2 l ha–1) ir ARVI mikro trąšų + Terra Sorb Foliar tirpalų mišiniu. Kitos agrotechninės priemonės atliktos pagal Bandymų stotyje naudojamą vasarinių rapsų auginimo technologiją. Rapsų sėklos nukultos kombainu ir paimti pavyzdžiai atlikti cheminę analizę. Bandymo rezultatai įvertinti dispersinės analizės metodu naudojant kompiuterinę programą ANOVA. Gauti bandymo rezultatai parodė, kad papildomai per lapus vasarinius rapsus butonizacijos tarpsniu patręšus ARVI mikro trąšomis, sėklų derlius statistiškai patikimai padidėjo 0,08 t ha–1 arba 3,5 %; rapsus apipurškus preparato Terra Sorb Foliar tirpalu, sėklų derlius padidėjo 0,09 t ha–1 arba 4,0 %; vasarinius rapsus apipurškus trąšų ARVI mikro + preparato Terra Sorb Foliar tirpalų mišiniu, sėklų prikulta 0,11 t ha–1 arba 4,9 % iš esmės daugiau, palyginti su papildomai netręštų rapsų sėklų derliumi
In 2009-2011 field trials were completed at the Experimental Station of Aleksandras Stulginskis University. The aim of the trial was to establish the effect of additional leaf spray fertilization with sollutions of the microelement fertilizers ARVI and biological free amino acid preparation Terra Sorb Foliar on spring rape (Bras- sica napus L. oleifera annua Metzg.) seed yield and quality indices. SW 'Landmark' spring rape was under the trial in the experiment. Before the trial, the field was fertilized with complex fertilizers NPK 16:16:16 250 kg ha-1 and ammonium saltpetre (N34) 150 kg ha-1 (basal fertilisation - control). Spring rape was sown in the third decade of April. The seed norm was 7 kg ha-1. At the bud stage of the spring rape (stage 53-54 according to BBCH scale), the trial plots were leaf sprayed with ARVI of the microfertilizer solution (6 l ha-1), solution of the preparation Terra Sorb Foliar (2 l ha-1), and the mixture of the ARVI microfertilizers + Terra Sorb Foliar solution. Other agrotechnical applications were carried out according to the spring rape growing technologies applied at the experimental station. Rape seeds were harvested by a combine harvester and samples for the chemical analyses were taken. Trial results were estimated by means of the dispersive analysis, employing the computer program ANOVA. The trial results revealed that the additional leaf spray fertilization with the ARVI microfertilizers at the bud stage resulted in the statistically significant increase in the spring rape yield by 0.08 t ha-1 or 3.5%. The application of the Terra Sorb Foliar solution resulted in the statistically significant increase of the seed yield by 0.09 t ha-1 or 4.0%. In comparison to the control, leaf spray fertilization of the spring rape with the ARVI micro + preparation Terra Sorb Foliar solution mixture resulted in the significantly higher 0.11 t ha-1 or 4.9% higher seed yield
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/86297
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml10 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

40
checked on Dec 11, 2019

Download(s)

6
checked on Dec 11, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.