Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/86293
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Gužys, Saulius
Title: Fosforo ir kalio medžiagų migracija ir išplovimas skirtingai treštų kulturinių augalų sėjomainų rotacijose
Other Title: The cycles of phosphorus and potassium in crop rotations differing in fertilization
Is part of: Vandens ūkio inžinerija. , Nr. 42(62)(2013)
Extent: p. 40-48
Date: 2013
Keywords: Balansas;Derlius;Išplovimas;Fosforas;Kalis;Koncentracija;Phosphorus;Potassium;Yield;Concentration;Leaching;Balance
Abstract: Tyrimai atlikti 2006-2011 metais Aleksandro Stulginskio universiteto Vandens išteklių inžinerijos institute, Lipliūnų kaime, giliau karbonatingame glėjiškame rudžemyje (RDg4-K2). Tyrimų pagrindas -3 drenažo sistemų laukai, kuriuose taikomos skirtingo tręšimo javų ir daugiamečių žolių sėjomainos. Tyrimų tikslas - įvertinti skirtingai tręštų kultūrinių augalų rotacijų įtaką dirvožemiui, lauko augalų produktyvumui, drenažo nuotėkiui, taip pat fosforo ir kalio migracijai agroekosistemoje. Per 6 tyrimų metus fosforo kiekis dirvožemyje padidėjo taikant daugiau tręštų javų ir žolių sėjomainas, o kalio - mažiau tręštų javų ir žolių sėjomainose. Didžiausiu produktyvumu išsiskyrė mažiausiai tręšta daugiamečių žolių sėjomainos rotacija. Taikant javų sėjomainas produktyvumas buvo 3-46 % mažesnis. Didžiausia PO43-- P koncentracija drenažo vandenyje buvo taikant daugiau tręštų javų sėjomainą, o bendrojo P ir K+ - žolių sėjomainą. Fosfatų fosforo ir kalio koncentracija drenažo vandenyje iš esmės priklausė nuo dirvožemyje esančio fosforo ir kalio kiekio, tręšimo P ir K trąšomis, lauko augalų derlingumo, drenažo nuotėkio ir kumuliacinio P ir K balanso. Didžiausias fosfatų ir bendrojo P kiekis buvo išplautas drenažu taikant daugiau tręštų javų sėjomainą, o kalio - auginant daugiametes žoles. Fosfatų fosforo ir kalio išplovimas drenažu iš esmės priklausė nuo tręšimo P ir K trąšomis, drenažo nuotėkio, metinio ir kumuliacinio P ir K balanso. Visų sėjomainų atvejais P kumuliacinis balansas buvo teigiamas. Kalio kumuliacinis balansas taikant daugiau tręštų javų sėjomainą buvo šiek tiek neigiamas. Didžiausiu K kumuliaciniu deficitu išsiskyrė mažiausiai tręšta žolių sėjomaina
The investigations were carried oui during 2006-2011 in the land of the Water resources management institute of ASU. in village of Lipliunai on Endocalcari Endohypogleyic Cambisot {CMg-n-w-can). The base of investigations is 3 drainage systems, which contain cereals differing in fertilization and grasses crop rotations. The aim of investigations is to determine the crop rotations differing in fertilization and this relations with cycles of phosphorus and potassium in agroecosystem. During 6 investigated years amount of mobile phosphorus in soil increase in the conditions of higher fertilization cereals and grasses crop rotations. Higher productive was perennial grasses crop rotation. In the conditions of cereal crop rotations this productive was 3-46% lesser. The highest concentration of P-P043 in drainage water was received in the conditions of higher fertilization cereals crop rotation while highest concentration of total P and K in the conditions of grasses crop rotation. The concentration of P-PO/ and K in drainage water essential depends on amount of mobile P:05 and K;0 in soil, fertilization, productivity of field crops, drainage runoff as well as cumulative balance of P and K. The highest leaching of P-P04' and total P by drainage was received under the conditions of higher fertilization cereals crop rotation. The highest leaching of K was received under the conditions of grasses crop rotation. The leaching of P P04} and potassium essentially depends on fertilization, drainage runoff as well as cumulative and yearly balance of P and K. The application of all crop rotations was distinguished by positive P balance. Cumulative balance of potassium under the conditions of higher fertilization cereal crop rotation was moderate negative. The highest deficit of cumulative potassium balance was received under the conditions of grasses crop rotation
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/86293
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.58 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

37
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

9
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.