Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/86278
Type of publication: research article
Field of Science: Miškotyra / Forestry (A004)
Author(s): Ruseckas, Juozas;Tiškutė-Memgaudienė, Daiva
Title: Teritorijos miškingumo įtaka kritulių kiekiui
Other Title: The influence of the forest coverage of territory on the precipitation
Is part of: Miškininkystė. , 2013, Nr. 1 (73)
Extent: p. 19-30
Date: 2013
Keywords: Miškas;Krituliai;Platuma;Ilguma;Reljefas;Koreliacija;Forest;Precipitation;Latitude;Longitude;Relief;Correlation
Abstract: Darbe pateikta kritulių kiekio, išmatuoto 31-oje meteorologinėje stotyje 2002-2010 m. laikotarpiu, koreliacinių ryšių su vietovės miškingumu, platuma, ilguma, vietovės aukščiu virš jūros lygio, kontinentalumo indeksu analizė. Nustatyta, kad teritorijų, supančių meteorologines stotis Lietuvoje5 km spinduliu, miškingumas sudaro 20,7 ± 2,8 %, o teritorijų, supančių meteorologines stotis 20 km spinduliu, yra 1,5 karto didesnis ir sudaro 31,0 ± 2,1 %. Kritulių priklausomybės nuo vietovės miškingumo, platumos, ilgumos, aukščio virš jūros lygio, kontinentalumo indekso analizė parodė, kad metinės (I-XII mėn.) kritulių sumos turi stipriausią, statistiškai reikšmingą koreliacinį ryšį su meteorologines stotis 15 km spinduliu supančiu teritorijų miškingumu (r = 0,37), o vegetacijos (V-IX mėn.) ir vasaros (VI-VIII mėn.) periodų kritulių kiekis su vietovės platuma (r = -0,538 - (-0,545)) bei žiemos (I, II, XII mėn.) periodo kritulių kiekis su vietovės ilguma (r = -0,460). Išaiškinta, kad vietovės miškingumas, platuma, ilguma, vietovės aukštis virš jūros lygio, kontinentalumo indeksas lemia 41 % metinių (I-XII mėn.), 43 % vegetacijos periodo (V-IX) ir net 96 % vėlyvojo pavasario (IV-V mėn.) kriitulių kiekio kintamumą. Teritorijos miškingumo įtaka krituliams visais minimais periodais buvo statistiškai reikšminga
Correlation analysis of precipitation, collected from 31 meteorological stations during the period of 2002-2010, and revised forest coverage of Lithuania, longitude, latitude, altitude, continentality index is given in this article. We have tt mated that forest coverage in 5 km radius around meteorological stations in Lithuania region is 20,7 ±2,8%, while the -est coverage in 20 km radius around meteorological stations is 1,5 times higher and reaches 30,1 ± 2,1%. Our studies defined further statistically significant correlations - annual (I-XII) sums of precipitation amounts mostly depend on the forest coverage (r = 0,37) of meteorological station, which surrounds it in 15 km radius, while amount of precipitation in vegetation (V-IX) and summer (VI-VIII) periods correlates with latitude (r = -0,538 - (-0,545)); and precipitation of winter period with longitude (r = -0,460). Study revealed that forest coverage, longitude, latitude, altitude, continentality index represents 41% of annual 11 XII), 43% of vegetation period (V-IX) and even 96% of late spring period (IV-V) variability of precipitation amount. Infuence of forest coverage on precipitation was statistically reliable for every investigated period
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/86278
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.73 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

32
checked on Dec 11, 2019

Download(s)

6
checked on Dec 11, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.