Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/86217
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Vaikasas, Saulius;Baublys, Raimundas
Title: Reguliuotų upelių vagų pastovumas ir savireguliacija
Other Title: Canalized streambeds stability and hydraulic issues of flow self-regulation
Is part of: Vandens ūkio inžinerija. , Nr. 42(62)(2013)
Extent: p. 14-22
Date: 2013
Keywords: Savireguliacija;Upelių hidrodinamika;Vagos stabilumas;Hydrodynamics of streams;Streambed stability;Self-reguliation
Abstract: Vagų pusiausvyros dėsningumai, apibrėžiami Lane dėsniu, esti natūraliose vagose, kai tuo tarpu reguliuotose vagose ši pusiausvyra yra sutrikdyta. Nustatyta, kad pagal Grishanin'o dėsnį natūraliose stabiliose upėse dinaminė pusiausvyra nusistovėjusi ir artima vienetui. Šiame darbe nagrinėjami K. V. Grishanin'o ir V. S. Altunin'o vagų stabilumo kriterijai (M ir Ma), kuriais įvertinamas tiriamų natūralių ir reguliuotų vagų stabilumas. Nustatyta, kad tiriamos natūralios vagos yra pakankamai stabilios (M ir Ma reikšmės svyruoja nuo 0,81 iki 0,87), o reguliuotose stabilizavimosi procesai dar tik vyksta (M ir Ma reikšmės svyruoja nuo 0,65 iki 0,68). Pagal natūraliose vagose susikaupusių sąnašų dalelių dydžius ir jų pasiskirstymą vagoje nustatyti ir vingių formavimosi dėsningumai. Gauti rezultatai patvirtino, kad natūraliose vagose vingių ilgių ir vagų pločių santykis atitinka kitų tyrinėtojų skelbiamus vingių formavimosi dėsningumus. Nustatyta, kad reguliuotuose Lietuvos upeliuose vykstantis savaiminis vagų meandravimas didina meandruojančios vagos smulkių skendinčiųjų nešmenų transportuojamąjį pajėgumą bei vagos stabilumą. Be to, mažų upių santykinis vagos vingių poveikis yra didesnis nei didesnių upių. Prisitaikant prie šių natūraliai vykstančių procesų bei panaudojant ekstensyvios kanalų priežiūros būdus, įmanoma pagreitinti sutrikdytos reguliuotų upelių hidrodinaminės pusiausvyros savaiminį atsistatymą ir gerinti vandens organizmų egzistavimo sąlygas
The pattern of riverbed equilibrium is defined by Lane's Law. It is observed in natural beds, while this balance is disturbed incanalized watercourses. It was found that under the law of Grishanin the dynamic equilibrium established and close to one existed in natural stable rivers. This paper deals with K. V. Grishanin and V. S. Altunin streambed stability criteria (M and Ma), which enable us to evaluate the natural and the canalized river stability. It was found that natural streambeds were stable enough (M and Ma values ranging from 0.81 to 0.87), while in canalized rivers stabilization processes were still going on (M and Md values ranging from 0. to 0.68). The consistent patterns of meander formation were defined under the accumulated silt particle sizes and their distribution the bed of natural rivers. The results confirmed that the ratio of lengths and widths of meanders in natural streambeds correspond to the patterns of river meandering founded by other researches. It was established that the meandering of canalized Lithuani streams increased the transportation capacity of fine suspended sediment and stability of streambeds. In addition, the impact of sm; streambed meanders is greater than that of the larger rivers. Adapting to these naturally occurring processes and the use of extensi channel maintenance techniques it is possible to accelerate the rehabilitation of disturbed canalised streams hydrodynam equilibrium and improve the conditions for the existence of aquatic organisms
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/86217
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.8 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

34
checked on Dec 11, 2019

Download(s)

6
checked on Dec 11, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.