Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/86198
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorGenutytė, Vaiva-
dc.contributor.authorČesonienė, Laima-
dc.coverage.spatialLT-
dc.date.accessioned2019-05-17T19:54:59Z-
dc.date.available2019-05-17T19:54:59Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.issn18221823-
dc.identifier.otherVDU02-000047713-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/86198-
dc.description.abstractNuotekų tvarkymui skiriama daug dėmesio. Pastaruoju metu upių vandens užterštumas sumažėjo. Tačiau išlieka išsklaidytos taršos problema, kai į upes patenka nevalytos nuotekos iš pramonės įmonių, žemės ūkio, bei pavienių prie centralizuotų nuotekų sistemų neprijungtų taršos šaltinių. Į paviršinius vandens telkinius patekus kenksmingoms medžiagoms atsiranda vandens eutrofikacijos problema, labiausiai paplitusių aplinkosaugos problemų. Tyrimo tikslas: Įvertinti Plungės miesto nuotekų valyklos poveikį Mažosios Sruojos vandens kokybei. Atlikus tyrimus nustatyta, kad nuotekos nuo bendrojo azoto valomos efektyviai. Nustatyta, kad Mažojoje Sruojoje žemiau nuotekų išleistuvo azoto koncentracija ženkliai padidėja. Vandens kokybė kito sezoniškai: vidutinė kokybės klasė- šaltuoju metų periodu, labai gera kokybės klasė- šiltuoju metų periodu, gera- šaltuoju metų periodu. Tyrimo metu nustatyta, kad azotas turi įtakos upelio vandens kokybei, nes gauta statistiškai stipri teigiama koreliacija, kuri parodo, kad kuo didesnis azoto kiekis valytose nuotekose, tuo azoto koncentracija didesnė ir upelio vandenyjelt
dc.description.abstractMuch attention is given to sewage purification improvement. Lately the contamination of rivers has decreased. But the problem of scattered contamination still exists, when not purified sewage flows to the rivers from factories, agricultural farms and other objects which do not belong to the centralized purification system. The greatest environmental problem is when harmful substances get into upper layers of water reservoirs. The purpose of this research is to evaluate the effect of Plunge sewage purification factory on the river Mazoji Sruoja. The research shows the common nitrogen is eliminated effectively. It was established that concentration of nitrogen greatly increases in the area of sewage release into the river Mazoji Sruoja. The quality of water depends on seasons: average quality was found in the cold season, very good- in the warm, good- in the cold season. The research shows that nitrogen influences the quality of water in the river, as statistically strong positive correlation was observed. It shows that the greater quantity of nitrogen is left in purified sewage, the greater concentration of nitrogen is found in the wateren
dc.description.sponsorshipVytauto Didžiojo universitetas-
dc.description.sponsorshipŽemės ūkio akademija-
dc.format.extentp. 90-93-
dc.language.isolt-
dc.relation.ispartofŽmogaus ir gamtos sauga 2013: 19 tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2013 : proceedings of the 19th international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Klaipėdos universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2013, D. 2-
dc.subjectKoncentracijalt
dc.subjectNuotekoslt
dc.subjectValymo efektyvumaslt
dc.subjectNuotekų išleistuvaslt
dc.subjectVandens kokybėlt
dc.subjectConcentrationlt
dc.subjectSewageen
dc.subjectEffectiveness of purificationen
dc.subjectSewage releaseen
dc.subjectQuality of wateren
dc.subject.classificationStraipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)-
dc.subject.otherEkologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)-
dc.titlePlungės miesto nutekamųjų vandenų įtaka Mažosios Sruojos vandens kokybeilt
dc.title.alternativeThe influence of Plunge sewage on the quality of water in the river Mazoji Sruojaen
dc.typeresearch article-
dcterms.bibliographicCitation9-
dc.date.updated2013-06-12T12:58Z-
local.object{"source": {"code": "vdu", "handle": "47713"}, "publisher": {"other": ["Akademija"], "list": false}, "db": {"clarivate": false, "scopus": false, "list": false}, "issn": ["1822-1823"], "code": "P1e", "subject": ["N012"], "country": "LT", "language": "lt", "area": "N", "original": true, "pages": 4, "sheets": 0.286, "timestamp": "20130612125838.0", "account": {"year": 2013, "late": false}, "na": 2, "nip": 0, "affiliation": [{"contribution": 0.5, "aip": 1, "rel": "aut", "org": [{"create": true, "contribution": 0.5, "name": "Vytauto Didžiojo universitetas", "id": "111950396", "level": "0", "type": "uni", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Žemės ūkio akademija", "id": "09", "level": "1", "type": "aka", "research": "1", "status": "1"}}], "id": "947847BAE1EC1E2D571BB0DBB8555DFA", "lname": "Genutytė", "fname": "Vaiva", "status": "0", "name": "Genutytė, Vaiva"}, {"contribution": 0.5, "aip": 1, "rel": "aut", "org": [{"create": true, "contribution": 0.5, "name": "Vytauto Didžiojo universitetas", "id": "111950396", "level": "0", "type": "uni", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Žemės ūkio akademija", "id": "09", "level": "1", "type": "aka", "research": "1", "status": "1"}}], "id": "8C48013E07261FCBEE93573CF6A1A3CB", "lname": "Česonienė", "fname": "Laima", "status": "1", "orcid": "0000-0002-6329-1779", "name": "Česonienė, Laima"}]}-
local.typeP-
item.grantfulltextopen-
item.fulltextWith Fulltext-
crisitem.author.deptŽemės ūkio akademija-
crisitem.author.deptMiškų ir ekologijos fakultetas-
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications
Files in This Item:
marc.xml7.55 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

13
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

8
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.