Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/86198
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Genutytė, Vaiva;Česonienė, Laima
Title: Plungės miesto nutekamųjų vandenų įtaka Mažosios Sruojos vandens kokybei
Other Title: The influence of Plunge sewage on the quality of water in the river Mazoji Sruoja
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga 2013: 19 tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2013 : proceedings of the 19th international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Klaipėdos universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2013, D. 2
Extent: p. 90-93
Date: 2013
Keywords: Koncentracija;Nuotekos;Valymo efektyvumas;Nuotekų išleistuvas;Vandens kokybė;Concentration;Sewage;Effectiveness of purification;Sewage release;Quality of water
Abstract: Nuotekų tvarkymui skiriama daug dėmesio. Pastaruoju metu upių vandens užterštumas sumažėjo. Tačiau išlieka išsklaidytos taršos problema, kai į upes patenka nevalytos nuotekos iš pramonės įmonių, žemės ūkio, bei pavienių prie centralizuotų nuotekų sistemų neprijungtų taršos šaltinių. Į paviršinius vandens telkinius patekus kenksmingoms medžiagoms atsiranda vandens eutrofikacijos problema, labiausiai paplitusių aplinkosaugos problemų. Tyrimo tikslas: Įvertinti Plungės miesto nuotekų valyklos poveikį Mažosios Sruojos vandens kokybei. Atlikus tyrimus nustatyta, kad nuotekos nuo bendrojo azoto valomos efektyviai. Nustatyta, kad Mažojoje Sruojoje žemiau nuotekų išleistuvo azoto koncentracija ženkliai padidėja. Vandens kokybė kito sezoniškai: vidutinė kokybės klasė- šaltuoju metų periodu, labai gera kokybės klasė- šiltuoju metų periodu, gera- šaltuoju metų periodu. Tyrimo metu nustatyta, kad azotas turi įtakos upelio vandens kokybei, nes gauta statistiškai stipri teigiama koreliacija, kuri parodo, kad kuo didesnis azoto kiekis valytose nuotekose, tuo azoto koncentracija didesnė ir upelio vandenyje
Much attention is given to sewage purification improvement. Lately the contamination of rivers has decreased. But the problem of scattered contamination still exists, when not purified sewage flows to the rivers from factories, agricultural farms and other objects which do not belong to the centralized purification system. The greatest environmental problem is when harmful substances get into upper layers of water reservoirs. The purpose of this research is to evaluate the effect of Plunge sewage purification factory on the river Mazoji Sruoja. The research shows the common nitrogen is eliminated effectively. It was established that concentration of nitrogen greatly increases in the area of sewage release into the river Mazoji Sruoja. The quality of water depends on seasons: average quality was found in the cold season, very good- in the warm, good- in the cold season. The research shows that nitrogen influences the quality of water in the river, as statistically strong positive correlation was observed. It shows that the greater quantity of nitrogen is left in purified sewage, the greater concentration of nitrogen is found in the water
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/86198
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.55 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

52
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

8
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.