Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/86196
Type of publication: Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Pranckietienė, Irena;Dromantienė, Rūta;Pranckietis, Viktoras;Mažuolytė-Miškinė, Edita
Title: Humuso rūgščių panaudojimas miežių biologinio potencialo didinimui
Other Title: The use of humic acids for increse of barley biological potential
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga 2013: 19 tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2013 : proceedings of the 19th international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Klaipėdos universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2013, D. 2
Extent: p. 115-117
Date: 2013
Keywords: Skystosios trąšos;Humuso rūgštys;Vasariniai miežiai;Liquid fertilizers;Humic acids;Spring barley
Abstract: Šiuo laikmečiu labai svarbu humuso išsaugojimas ir jo atstatymas, palaikant natūralų dirvožemio derlingumą. Su humuso kiekiu ir jo kokybine sudėtimi glaudžiai susijusios dirvožemio fizikinės savybės ir augalų derlingumas. Įterpus humifikuotų organinių medžiagų, humuso kiekis dirvožemyje iš esmės padidėja, pakinta ir jo sudėtis. 2007 ir 2010 m. Aleksandro Stulginskio universiteto Bandymų stotyje karbonatingame, giliau glėjiškame limnoglacialinio priemolio ant moreninio priemolio išplautžemyje tirtas skystųjų kompleksinių trąšų 15-5-5 su humuso rūgštimis efektyvumas vasariniams miežiams. Nustatyta, kad vasarinius miežius, tręšiant skystosiomis kompleksinėmis trąšomis su 1,0 % humuso rūgščių bendras azoto kiekis augale esminiai padidėjo 0,30 proc. vnt., lyginant su kontrole bei buvo užaugintas iš esmės 0,56 t ha-1 gausesnis grūdų derlius. Dėl šių trąšų poveikio žaliųjų proteinų kiekis grūduose padidėjo iki 1,24 proc. vnt. Vasarinių miežių tręšimui naudojant 0,5 % humuso rūgščių koncentraciją, esminio poveikio šiems rodikliams nenustatyta
Nowadays a preservation of humus and its restoration maintaining natural soil fertility is very important. Soil physical and chemical properties and plant yield is closely related with a humus content and its qualitative composition. When inserting humic organic substances the humus content significantly increases in the soil, also, its composition changes. Experiments involving a spring barley were conducted at Aleksandras Stulginskis University’s Experimental Station on a medium textured Cal(ca)ri-Epihypogleyic Luvisol (LVg-n-w-cc)during 2007 and 2010. Spring barley were grown on the background of N150P90K90 mineral fertilization and were additionally foliar-fertilized 15-5-5 with with humic and fulvic acids (humic and fulvic acids fertilizers). Experimental evidence showed that a 1.0 % concentration solution of humic and fulvic acids increased total nitrogent in the plant (0,3 %) and spring barely grain yield (0.56 t ha-1. The humic and fulvic acids fertilizers improved technological properties of grain. Under the effect of this fertilizers, grain protein content increased by 1,24 percent in a unit
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/86196
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.84 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

76
checked on Dec 9, 2020

Download(s)

14
checked on Dec 9, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.