Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/86192
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Baranauskienė, Jurgita
Title: Viešųjų projektų vertinimas kaštų naudos analizės metodu: kritiškas požiūris
Other Title: Public project evaluation using the cost benefit analysis method: a critical approach
Is part of: Žemės ūkio mokslai. , 2013, t. 20, nr. 1
Extent: p. 64-74
Date: 2013
Keywords: Kaštų naudos analizė;Viešasis projektas;Socialinė nauda;Socialinė diskonto norma;Cost benefit analysis;Public project;Social benefit;Social discount rate
Abstract: Viešieji investiciniai projektai, skirtingai nei verslo projektai, negeneruoja grynųjų pajamų (arba generuoja nepakankamai, kad būtų finansiškai pagrįsti), o kuria socialinę naudą visuomenei. Tokių projektų pagrindinis tikslas – viešųjų poreikių tenkinimas: socialinių, ekonominių, aplinkosauginių. Plačiąja prasme – tai visuomeninė-socialinė nauda. Prieš priimant investicinį sprendimą, kiekvienas projektas turi būti įvertintas ir pagrįstas. Viešųjų projektų vertinimui plačiai naudojama kaštų naudos analizė nevisiškai atitinka viešųjų projektų pagrindinę koncepciją. Šio tyrimo tikslas – atskleisti kaštų naudos analizės metodo, naudojamo viešųjų projektų vertinimui, privalumus ir trūkumus, apibrėžti problemų lauką kitiems galimiems moksliniams tyrimams – kaštų naudos analizės metodo tobulinimui ar naujų metodų, viešųjų projektų vertinimui, kūrimui
Public investment projects, in contrast to private investment projects, do not generate net income (or generate not enough to be financially justified), but create social benefits for the society. The main purpose of these projects is satisfaction of public needs: social, economic, environmental. In a broad sense, this is public or social benefit. Every project must be evaluated and justified in order to make the investment decision. The cost benefit analysis is a common method for public project evaluation, but this method does not fully comply with the basic concept of public projects. The most actual problem of the cost benefit analysis is conversion of qualitative indicators of public benefit (for example, human life) into quantitative and monetary measures. It must be noted that public project evaluation using the cost benefit analysis method could be partial – cost benefit analysis, carried out perfectly, does not solve the problem, i. e. all social benefits, created by the public project, are not counted even if social benefit is the main purpose of the public project. This theoretical research disclosed limitations of the cost benefit analysis method, used for public projects evaluation, and identified the problem field for potential researches – for improving the cost benefit analysis method or creating new methods in order to evaluate public investment projects
Internet: http://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/zemesukiomokslai/article/view/2640
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.19 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

92
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

10
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.