Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/86181
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Barkauskaitė, Živilė;Pekarskas, Juozas;Raškauskienė, Anželika
Title: Skystų organinių trąšų įtaka ekologiškai augintų miglinių javų grūdų derlingumui, cheminei sudėčiai ir elektrocheminėms savybėms
Other Title: Impact of liquid organic fertilizers on organic cereal grain productivity, chemical composition and electrochemical properties
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga 2013: 19 tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2013 : proceedings of the 19th international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Klaipėdos universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2013, D. 2
Extent: p. 64-67
Date: 2013
Keywords: Skystos organinės trąšos;Kviečiai;Rugiai;Cheminė sudėtis;Elektrocheminės savybės;Liquid organic fertlizers;Wheat;Rye;Chemical composition;Electrochemical properties
Abstract: Skystų organinių trąšų įtakos ekologiškai augintų miglinių javų grūdų derlingumui, cheminei sudėčiai ir elektrocheminėms savybėms tyrimai 2011-2012 m. vykdyti Juozo Trakymo ir Valentino Genio ekologinės gamybos ūkiuose. Nustatyta, kad ekologiškai auginamus žieminius kviečius nupurškus skystomis organinėmis trąšomis iš esmės padidėjo grūdų derlingumas. Biokal 1 labiau didino grūdų derlingumą nei Durpių oksidatas, bet esminių derlingumo skirtumų tarp šių skystų organinių trąšų nenustatyta. Organinių trąšų įtakoje esminiai kviečių grūduose padidino baltymų ir kritimo skaičiaus reikšmė, bet neturėjo įtakos sedimentacijos rodikliui. Purškimas Durpių oksidatu iš esmės, palyginti su Biokal 1, didino grūduose baltymų ir šlapiojo glitimo kiekį. Visos tirtos trąšos iš esmės padidino ekologiškų žieminių rugių grūdų derlingumą. Nupurškus Biokal 1 esminiai padidėjo grūdų derlingumas, palyginti su purškimu Fitokondi ir Durpių oksidatu. Nupurškus Durpių oksidatu esminiai sumažėjo kritimo skaičiaus reikšmė, palyginti su nepurkštais rugiais. Kitiems cheminės sudėties rodikliams skystos organinės trąšos esminės įtakos neturėjo. Nupurškus kviečius Biokal 1 esminiai sumažėjo grūdų redokso potencialo vertė, palyginti su nepurkštais ir purkštais Durpių oksidatu kviečiais. Ekologiškus žieminius rugius nupurškus Biokal 1 esminiai sumažėjo grūdų pH reikšmė, palyginti su purškimu Durpių oksidatu. Durpių oksidato įtakoje esminiai, palyginti su nepurkštais rugiais ir purškimu Biokal 1, Fitokondi, sumažėjo grūdų elektrinio laidžio vertė, o redokso potencialo vertė esminiai padidėjo
Impact of liquid fertilizer on the ecological grains‘ productivity, chemical composition and electrochemical features was analysed in the ecological farms of Juozas Trakymas and Valentinas Genys in 2011 – 2012. It was found that productivity of winter wheat was much better because of the use of liquid fertilizers. Liquid fertilizer Biokal 1 increased the productivity of grains more than Peat Oxidizer but there were no significant differences. Organic fertilizers significantly increased values of proteins and falling number. Peat Oxidizer significantly increased proteins and wet gluten value more to compare with Biokal 1. All investigated fertilizers significantly increased productivity of ecological winter rye‘s. To compare Biokal 1 with Fitokondi and Peat Oxidizer productivity was significantly higher after spray with Biokal 1. To compare unsprayed grains falling number with sprayed by Peat Oxidizer – it decreased considerably. Liquid fertilizers had no significant impact for the other chemical indicators. Biocal 1 significantly decreased value of grains‘ redox potential to compare with those which were sprayed by Peat Oxidizer or unsprayed. In comparison with Peat Oxidizer, application of Biocal 1 significantly decreased pH value of ecological winter rye‘s. Peat Oxidizer significantly increased redox potential and decreased value of electrical conductivity more than Biokal 1 and Fitokondi. The tendency was the same to compare with unsprayed grains
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/86181
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

23
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.