Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/86179
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Sabas, Darius;Mieldažys, Algimantas
Title: Pavojingų rizikos veiksnių tyrimas naudojant prikabinamąsias žemės ūkio mašinas
Other Title: Research of hazardous risk factors of trailed agricultural machinery
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga 2013: 19 tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2013 : proceedings of the 19th international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Klaipėdos universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2013, D. 1
Extent: p. 47-50
Date: 2013
Keywords: Nelaimingas atsitikimas darbe;Priekaba;Prikabinamoji mašina;Pavojingas veiksnys;Mašinų sauga;An Accident at work;Trailer;Trailing machinery;A dangerous factor;Asafety of machinery
Abstract: Straipsnyje analizuojama traumatizmo priežastys ir rizikos veiksniai naudojant prikabinamąsias žemės ūkio mašinas. Apie 42 % atvejų darbuotojus traumavo krovininės priekabos ir 23 % įvykių įtakojo netolygus ar nestabilus krovinys. Pagrindinės nelaimingų atsitikimų darbe priežastys buvo netinkamai pasirinktas greitis (20 %) ir pavojingas nuolydis (17 %). Pagal pavojingus rizikos veiksnius 23 % traumų įtakojo vertikalus žmogaus kritimas, 17 % judantis transportas ir 16 % krovinio, daikto ar kitų judančių objektų poveikis. Teoriškai paskaičiuoti pagrindiniai saugų darbą įtakojantys techniniai priekabų rodikliai, į kuriuos reikia atkreipti didesnį dėmesį atliekant darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimus darbo vietose
In the article is analysed injuries causes and risk factors in trailing agricultural machinery use. It was found that about in 42 % cases workers were injured by cargo trailers, about 23 % accidents happen because of uneven or unstable load. Main accidents at work reasons were wrongly chosen speed (20 %) and dangerous slope (17 %). According to dangerous factors 23 % injuries happen because of vertical human fall, 17 % because of moving transport, 16 % because of load, things or moving object influence. There were calculated main technical trailers indicators in theoretical way, which can have influence to safety at work and in which must be paid attention while workers are instructed at work places
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/86179
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml6.65 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

22
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.