Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/86171
Type of publication: Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Miškotyra / Forestry (A004)
Author(s): Alčauskis, Marius;Mozgeris, Gintautas
Title: Erdvinis modeliavimas miškų medienos, rekreacinei ir aplinkosauginei vertei nustatyti
Other Title: Spatial modeling of forest timber supply, recreational and environmental values
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga 2013: 19 tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2013 : proceedings of the 19th international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Klaipėdos universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2013, D. 2
Extent: p. 20-23
Date: 2013
Keywords: Modeliavimas;Miškas;Rekreacija;Aplinkosauga;GIS;Modeling;Forest;Recreation;Environment protection;GIS
Abstract: Šio straipsnio darbo tikslas yra įvertinti GIS ir erdvinio modeliavimo galimybes vertinant miškų medienos, rekreacines ir aplinkosaugines vertes. Tyrimai atlikti Telšių rajono savivaldybės Varnių ir Žarėnų seniūnijose. Sudaryta GIS duomenų bazė, apskaičiuota šiuo metu esamos medienos vertė, taip pat naudojant erdvinio modeliavimo sprendimus, apskaičiuota miškų rekreacinė vertė ir aplinkosauginė vertė. Vertės nustatytos pagal tris skirtingas metodikas, tačiau jų bendras bruožas buvo skaitmeninių geografinių duomenų apie medynus bei kitų GIS duomenų (reljefas, hidrografinis ir kelių tinklas, pramonės objektų padėtis, miškų išsidėstymas ir kt.) naudojimas. Nustatyta, kad rekreacijai labiausiai tinkami medynai koncentruojasi tarp Varnių ir Žarėnų miestelių. Aplinkosauginiams tikslams tinkami medynai yra išsidėstę visoje tyrimo teritorijoje, tačiau koncentruojasi netoli pagrindinių kelių. Didžiausia medienos vertė nustatyta ekosistemų apsaugos miškuose ir draustiniuose. Tyrimas vaizdžiai pademonstravo GIS bei erdvinės analizės reikšmę kompleksiškai vertinti bei vizualizuoti miškų medienos tiekimo, rekreacinę bei aplinkosaugines funkcijas
The aim of current paper is to evaluate the opportunities of GIS and spatial modeling for the assessment of forest timber, recreational and environmental values. Investigations were carried out in Varniai and Zarenai elderships of Telšiai district. Detailed GIS database was constructed, it was used to estimate the current value of the timber. Spatial modeling techniques were utilized to estimate the forest recreational value as well as environmental value. Three different methodological approaches were employed for the valuation, all they shared a common feature of using digital geographic data on the stands, as well as other GIS data (relief, hydrographic and road network, industries situation, forest location, etc.). We found that the most suitable for recreation forests were concentrated between Varniai and Žarėnai towns. Relatively highest environmentally valuable stands were dispersed throughout the study area, however with some concentration near the main road. The maximum value of the timber was found to be located in ecosystem protection forests and reserves. Current study has clearly demonstrated the potential of GIS and spatial analysis in a comprehensive evaluation and visualizing timber supply, recreational and environmental functions
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/86171
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.57 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

34
checked on Dec 11, 2019

Download(s)

8
checked on Dec 11, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.