Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/86161
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Serbenta, Kazys;Mieldažys, Algimantas;Narbutienė, Lina;Martinkėnas, Zenonas
Title: Traumatizmo prevencijos tobulinimas kompleksinės profesinės atrankos būdu
Other Title: Development of injuries prevention in the way of integrated occupational selection
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga 2013: 19 tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2013 : proceedings of the 19th international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Klaipėdos universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2013, D. 1
Extent: p. 32-34
Date: 2013
Keywords: Ergonsistema;Priežastinė analizė;Patikimumo rodiklis;Ergonominės charakteristikos;Ergo system;Causal analysis;Trustiness index;Ergonomics characteristics
Abstract: Straipsnyje nagrinėjami traumatizmo prevencijos tobulinimo klausimai. Gerinant konkrečių ergonsistemų funkcionavimo kokybę, didinant komfortiškumą ir saugą yra svarbu suderinti žmonių, dalyvaujančių gamybiniuose procesuose, psichofiziologines galimybes ir darbo aplinkos ergonomines charakteristikas. Tyrimais nustatėme, kad žmonėms, kurių psichofiziologinės savybės atitinka jų profesijai reikšmingas charakteristikas, traumavimai įvyksta apytikriai 2 kartus rečiau, negu tiems, kurie dirba atsitiktinai jiems duotą darbą. Šiame darbe parengta kompleksinės psichofiziologinės profesinės atrankos grafiniai modeliai bei rekomenduojama profesinės atrankos komisijos sudėtis, aptartos neigiamų įvykių ir pavojų priežastys
Questions of development of injuries prevention are analysed in the article. It is important to harmonise human psychophysiological possibilities and work environment ergonomic characteristics for betterment of concrete ergo systems functioning quality, comfort and safety. It is estimated that injuries happen 2 times less for humans which psychophysiological characteristic match for theirs occupation meaningful characteristic than for humans who are working episodically work. In this article it is prepared integrated psychophysiological occupational selection graphic models and recommended composition of commission for occupational selection, also discussed negative events and hazards reasons
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/86161
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml6.84 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

23
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.