Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/86156
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Pupalienė, Rita;Jodaugienė, Darija;Sinkevičienė, Aušra;Bajorienė, Kristina
Title: Organinių mulčių poveikis organinės anglies kiekiui dirvožemyje
Other Title: The effect of organic mulches on the amount of organic carbon in the soil
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga 2013: 19 tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2013 : proceedings of the 19th international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Klaipėdos universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2013, D. 2
Extent: p. 121-124
Date: 2013
Keywords: Mulčiavimas;Dirvožemis;Organinė anglis;Mulching;Soil;Organic carbon
Abstract: Organinės anglies kiekis dirvožemyje žemės ūkio paskirties žemėje yra vienas svarbiausių rodiklių, apsprendžiančių dirvožemio derlingumą ir žemės ūkio ekosistemų stabilumą. Literatūroje nurodomas pagrindinis organinių mulčių naudojimo privalumas – organinių medžiagų kiekio didėjimas dirvožemyje. Tyrimai atlikti ASU Pomologiniame sode, ekologiniame sertifikuotame plote. Dirvožemis – karbonatingas giliau glėjiškas išplautžemis. Eksperimento variantai: A veiksnys – mulčiai: 1) nemulčiuota; 2) šiaudai; 3) durpės; 4) pjuvenos; 5) žolė; B veiksnys – mulčio sluoksnio storis: 1) 5 cm; 2) 10 cm. Organinių mulčių tyrimai buvo atliekami 2004–2009 m., nuo 2010 m. tiriamas jų liekamasis poveikis. Tyrimų tikslas – įvertinti įvairių organinių mulčių ir jų sluoksnio storio įtaką ir liekamąjį poveikį organinės anglies kiekiui dirvožemyje. Nustatyta, kad 2009 m. šiaudų, durpių ir pjuvenų mulčiai esmingai (1,3 – 1,9 karto) didino organinės anglies kiekį dirvožemyje, žolės mulčias turėjo tendenciją didinti organinės anglies kiekį. 2010 – 2012 m. ištyrus organinių mulčių liekamąjį poveikį nustatyta, kad durpių mulčio poveikis dirvožemio organinės anglies kiekiui per visą tyrimų laikotarpį buvo esminis (1,8 – 2,2 karto). Laukeliuose, kurie anksčiau buvo mulčiuoti žole, pjuvenomis ir šiaudais, poveikio tyrimo laikotarpiu organinės anglies kiekis dirvožemyje palyginti su nemulčiuotais laukeliais esmingai nesiskyrė. Mulčio sluoksnio storio įtaka ir liekamasis poveikis organinės anglies kiekiui dirvožemyje buvo esminiai. Storesniu (10 cm) sluoksniu mulčiuotuose laukeliuose organinės anglies kiekis per visą tyrimų laikotarpį buvo esmingai (1,3 karto) didesnis palyginti su organinės anglies kiekiu dirvožemyje laukeliuose, mulčiuotuose plonesniu (5 cm) sluoksniu. Atsisakius mulčiavimo organinės anglies kiekis dirvožemyje mažėjo
The field experiment on organic mulches was carried out in the Pomological Garden of Aleksandras Stulginskis University (54º53'N, 23º50'E) in organic certified field. The soil type – Calc(ar)i – Endohypogleyic Luvisol. Treatments of the experiment: factor A – mulch: 1) without mulch; 2) straw (chopped wheat straw); 3) peat (medium decomposed fen peat); 4) sawdust (from various tree species); 5) grass (regularly cut from grass-plots). Factor B – thickness of mulch layer: 1) 5 cm; 2) 10 cm. The influence of organic mulches was investigated in 2004–2009, the residual effect of mulches – in 2010–2012. The data of 2009–2012 are presented in the article. In 2009 in each plot Phaseolus vulgaris L., 2010 m. – Allium cepa L., 2011 m. – Beta vulgaris subsp. vulgaris convar. vulgaris var. vulgaris., 2012 m. - Brassica oleracea L. var. capitata f. alba L. were grown. The aim of the investigation was to evaluate the effect of different organic mulches and different thickness of mulch layer on soil organic carbon. Straw, peat and sawdust mulch significantly (1.3–1.9 times) increased content of organic carbon in the soil, but grass mulch increased content of soil organic carbon not significantly in 2009. Significant residual effect of peat mulch on soil organic carbon during period of 2010–2012 was established. Content of soil organic carbon in plots previously mulched with sawdust, straw and grass not significantly differed with plots without mulching. The influence and residual effect of the thickness of mulch layer was significant. Content of soil organic carbon in plots mulched with thicker (10 cm) mulch layer was higher for 1.3 times compared with this in plots mulched with 5 cm mulch layer during experimental period in 2008–2012. Content of soil organic carbon without mulching decreased ...[et al.]
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/86156
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml9.11 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

30
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.