Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/86146
Type of publication: research article
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Pekarskas, Juozas;Sinkevičienė, Jolanta
Title: Biologinių preparatų įtaka ekologiškai auginamų miglinių javų ligotumui
Other Title: The influence of bioprepation against cereal diseases
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga 2013: 19 tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2013 : proceedings of the 19th international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Klaipėdos universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2013, D. 2
Extent: p. 125-128
Date: 2013
Keywords: Ekologinis ūkininkavimas;Biologiniai preparatai;Migliniai javai;Javų ligos;Ecological farming;Biopreparations;Grain cereals;Diseases of cereals
Abstract: Tyrimai vykdyti 2011–2012 m. Kaišiadorių rajone Juozo Trakymo ir Ukmergės rajone Valentino Genio ekologinės gamybos ūkiuose. Tyrimų tikslas – ištirti biologinių preparatų Biokal 1 10+10+10 l ha-1, Fitokondi 6+6 l ha-1 ir Durpių oksidato 4+4+4 ir 6+6 l ha-1 normų įtaką ligų išplitimui ekologiškai auginamų žieminių kviečių ‘Akteur’ ir rugių ‘Recrut’ pasėliuose. Tyrimai parodė, kad bamblėjimo tarpsnyje (BBCH 30–39) Biokal 1 ir Durpių oksidatu purkštuose žieminiuose kviečiuose miltligės (Blumeria graminis) pažeidimų nenustatyta. Šiame tarpsnyje didžiausias septoriozės (Septoria tritici) paplitimas (23,6 %) ir intensyvumas (3,5 %) buvo nustatyti Durpių oksidatu purkštame pasėlyje. Grūdo formavimosi tarpsnyje (BBCH 70–79), Biokal 1 poveikyje, septoriozės paplitimas ir intensyvumas ant kviečių lapų buvo mažiausi. Geltonųjų rūdžių (Puccinia striiformis) paplitimą kviečiuose apribojo Durpių oksidatas, ligos paplitimas buvo 2,0 % mažesnis nei nepurkštuose. Kviečių dryžligės (Drechlera tritici-repentis) ir varpų fuzariozės (Fusarium spp.) pažeidimų mažiausiai nustatyta Biokal 1 purkštuose pasėliuose. Fitokondi purkšti žieminiai rugiai (BBCH 30–39) buvo atspariausi rinchosporiozei (Rhynchosporium secalis), taip pat jų nepažeidė miltligė. Biokal 1 purkštuose rugiuose (BBCH 70–79) nustatytas mažiausias fuzarioze pažeistų rugių kiekis – 13,3 %. Šiame tarpsnyje Biokal 1 poveikyje nustatytas 0,05 % juodųjų rūdžių (Puccinia graminis) pažeidimų sumažėjimas. Fitokondi purkštuose rugiuose stiebalūžės (Cercosporella herpotrichoides) paplitimas sumažėjo 3,5 %, o ligos intensyvumas – 1,83 %
Studies were conducted in ecological farms Kaišiadorių district Juozo Trakymo and Ukmergės district Valentino Genio in 2011-2012. The aim of studies was to investigate the influence of biopreparations Biokal 1 10+10+10 l ha-1, Fitokondi 6+6 l ha-1 and Peat oxidate 4+4+4 l ha-1 , 6+6 l ha-1 on the distribution of diseases in the fields of ecologically grown winter wheat ‘Akteur’ and rye 'Recrut'. Studies have shown that powdery mildew (Blumeria graminis) lesions were not observed on winter wheat sprayed with Biokal 1 and Peat oxidate in the booting stage (BBCH 30-39). In this stage the highest distribution (23,6 %) and intensity (3,5%) of septoria leaf blotch (Septoria tritici) was ascertained on crops treated with Peat oxidate. In the stage of grain formation (BBCH 70-79), under the impact of Biokal 1 the spreading and intensity of septoriosis on the leaves of wheat were the lowest. The distribution of yellow rust (Puccinia striiformis) on wheat was restricted by Peat oxidate, prevalence of the disease was by 2,0 % lower than in the untreated control. Damages by wheat yelow spot (Drechlera tritici repentis) and head blight (Fusarium spp.) were the least in crops sprayed with Biokal 1. Winter rye sprayed with Fitokondi (BBCH 30-39), was the most resistant to rinchosporiosis (Rhynchosporium secalis), it was not damaged by mildew as well. Rye sprayed with Biokal 1 (BBCH 70-79), contained the lowest amounts of damaged by fusariosis plants and spikes - 13,3 %. In this stage under the impact of Biokal 1, a decrease of damages by stem rust (Puccinia graminis) was ascertained. In rye crops sprayed with Fitokondi the distribution of eyespot (Cercosporella herpotrichoides) decreased by 3.5 %, while intensity of the disease - by 1.83 %
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/86146
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.33 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

42
checked on Dec 11, 2019

Download(s)

8
checked on Dec 11, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.