Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/86140
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Miškotyra / Forestry (A004)
Author(s): Račinskas, Jonas;Kondratas, Karolis;Šilingienė, Gerda
Title: Nuotekų dumblo įtaka paprastosios eglės sėjinukų augimui
Other Title: The influence of sewage sludge on Norway spruce seedlings
Is part of: Žemės ūkio mokslai. , 2013, t. 20, nr. 1
Extent: p. 47-55
Date: 2013
Keywords: Nuotekų dumblas;Mineralinės trąšos;Paprastosios eglės sėjinukai;Sewage sludge;Mineral fertilizers;Norway spruce seedlings
Abstract: Nuotekų dumblas – tai pigi organinė trąša, kurios panaudojimas dirvai gerinti padėtų spręsti ūkių ir vandenvalos problemas. Atkūrus humuso kiekį žemėje, būtų galima užauginti daugiau augalų. Tyrimai atlikti 2011 m. VĮ Rokiškio miškų urėdijos medelyne. Tirta AB „Rokiškio sūris“ nuotekų dumblo įtaka paprastosios eglės (Pices abies (L.) H. Karst.) sėjinukų augimui, vystymuisi, išlikimui, išeigai iš ploto vieneto, atliktas minėtos trąšos panaudojimo ekonominis įvertinimas. Nustatyta, kad iš visų tręšimui naudotų dumblo normų (20, 40, 60, 80, 100, 150 t/ha) sėjinukų augimą ir vystymąsi labiausiai skatino 80 t/ha norma – padidėjo sodmenų aukštis, šaknies kaklelio skersmuo, masė (spyglių, ūglių, šaknų), šoninių ūglių skaičius ir jų ilgis, šoninių pumpurų skaičius, spyglių skaičius ir jų ilgis, sėjinukų su šoniniais ūgliais bei šoniniais pumpurais skaičius, palyginti su tręšimu mineralinėmis trąšomis. Visos dumblo normos sumažino eglaičių pagrindinės šaknies ilgį, padidino pirmos eilės šoninių šaknų ilgį, o pastarųjų šaknų skaičiui esminės įtakos neturėjo. Daugiausia sėklų sudygo bei vegetacijos sezono pabaigoje daugiausia sėjinukų išliko tręšiant 80 t/ha dumblo norma. Sėjinukų išeigą iš ploto vieneto taip pat labiausiai padidino minėta dumblo norma. Nebaigtos gamybos didžiausios papildomos pajamos iš 1 ha gautos tręšiant eglaites 80 t/ha dumblo norma. Taigi, tręšiant vienamečius paprastosios eglės sėjinukus minėtu dumblu efektyviausia 80 t/ha norma, kuri papildomajame tręšime gali pakeisti mineralines trąšas
The investigation was caried out at the Forest Nursery of the Rokiškis State Forest Enterprise in 2011. Influence of sewage sludge (AB Rokiškio Sūris) on growth, development, survival, yield from 1 ha of Norway spruce (Picea abies (L.) H. Karst.) seedlings was investigated, and the economic efficiency of the sewage sludge was evaluated. The study result of the sewage sludge effect on growth and development of ordinary spruce seedlings shows that the growth of seedlings was mostly stimulated by 80 t/ha sewage sludge rate, which increased the rate of height, diameter of the basal part of the root, number and length of lateral shoots, number and length of needles, number of lateral buds, number of seedlings with lateral shoots and lateral buds, compared with the control. When comparing seedling root systems, fertilizations with sewage sludge reduced the root length in comparison with basic fertilizations in mineral fertilizers. The most effective was the 80 t/ha sewage sludge rate that increased seedlings overall (needles, shoots) and root mass, in comparison with the control. Maximum seedling yield from 1 ha in the vegetation period was achieved when the fertilizing application rate was 80 t/ha of sludge. The highest net income was received when fertilizing seedlings at a rate of 80 t/ha of sludge. Using this norm, the fertilizing costs were 5.5 times smaller than using mineral fertilizers
Internet: http://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/zemesukiomokslai/article/view/2638
http://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/zemesukiomokslai/article/view/2638
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.35 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

36
checked on Dec 11, 2019

Download(s)

6
checked on Dec 11, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.