Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/86136
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Gargasas, Audrius;Mūgienė, Indra
Title: Paslaugų vartojamosios vertės didinimo galimybės
Other Title: Opportunities for increasing costumer value of services
Is part of: Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development: mokslo žurnalas / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. Akademija., T. 35, nr. 2 (2013)
Extent: p. 207-215
Date: 2013
Keywords: Paslauga;Vartojamoji vertė;Vartotojai;Santykių koncepcija;Services;Costumer value;Users;Concept of relationship
Abstract: Norėdamos išlikti rinkoje, paslaugas teikiančios įmonės privalo ieškoti vis naujų kelių klientų poreikių pokyčiams nustatyti bei naujų būdų naujiems poreikiams patenkinti. Vienas tokių būdų – vartojamosios paslaugos vertės lygio didinimas, minimaliai didinant paslaugos teikimo sąnaudas. Šis aspektas itin aktualus paslaugas agrarinio sektoriaus organizacijoms teikiančioms įmonėms. Didėjant žemdirbiams teikiamų paslaugų įvairovei, iškyla specifinių, pritaikytų tam tikrai veiklos sričiai, pa-slaugų poreikis. Tokių paslaugų vertės klientui nustatymas reikalauja papildomų žinių bei išsamių tyrimų. Tyrimo tikslas – išnagrinėjus vartojamosios vertės didinimo teorinius aspektus, numatyti šios vertės didinimo galimybes paslaugas agrarinio sektoriaus organizacijoms teikiančiose įmonėse. Tyrimo metodika – atliktas kiekybinis tyrimas – anketinė apklausa, kurioje dalyvavo grūdines kultūras auginantys Kėdainių rajono ūkininkai. Atrankos procedūra – netikimybinė. Nustatyta, kad techninių sąlygų gerinimas, reikalaujantis didžiausių investicijų, didelės įtakos vartotojų suvokiamai paslaugos vertei neturi. Paslaugų vartojamosios vertės didinimo suvokimą galima pasiekti vystant darbuotojų kompetencijas ir sukuriant bendradarbiavimo santykių koncepciją
In order to survive in the market, service providing companies must look for new possibilities in distinguishing clients’ needs changes and to establish new ways to meet new demand. One of those ways is by increasing level of services costumer value with a minimal increase of service costs. This aspect is particularly relevant to companies which provide services for organizations of agrarian sector. With the increasing diversity of services provided to farmers, there is rising demand for specific services, fitted to a particular area of activity. For establishing such services value to the consumer is require additional knowledge and extensive research. The aim of the research is to exam theoretical aspects of costumer value enhancement and to foreseen opportunities of the services val-ue increase for companies which provide services for organizations of agrarian sector. Research methodology: while examining theoretical aspects of costumer value enhancement there where used such methods: in order to objectively explore costumer value enhancement opportunities for the con-sumer, quantitative study – a survey was performed. Applied selection procedure – non-stochastic. There were interviewed 50 farmers raising crops in Kedainiai district. Also a literature review and synthesis, logical aggregation, comparison, visualization techniques methods were applied. Research results show, that service consumers perception of costumer value creation can be achieved by de-veloping staff competencies and building collaborative relationships concept
Internet: http://vadyba.asu.lt/35-2/ManagKaunas35(2)_30.pdf
http://vadyba.asu.lt/35-2/ManagKaunas35(2)_30.pdf
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.37 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

36
checked on Dec 11, 2019

Download(s)

6
checked on Dec 11, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.