Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/86130
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Pekarskas, Juozas;Raškauskienė, Anželika;Gavenauskas, Algirdas
Title: Skystų bioorganinių trąšų ir augimo aktyvatorių įtaka ekologiškų miglinių javų biometriniams rodikliams ir segetalinei florai
Other Title: The influence of liquid bioorganic fertilisers and growth activators on organic Poacea cereals biometric parameters and segetic flora
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga 2013: 19 tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2013 : proceedings of the 19th international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Klaipėdos universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2013, D. 2
Extent: p. 60-63
Date: 2013
Keywords: Ekologinis ūkininkavimas;Bioorganinės trąšos;Augimo aktyvatoriai;Migliniai javai;Biometriniai rodikliai;Segetalinė flora;Organic farming;Herbs;Cereals;Biometric indicators;Segetic flora
Abstract: Straipsnyje analizuojami 2011–2012 m. Kaišiadorių rajone Juozo Trakymo ir Ukmergės rajone Valentino Genio ekologinės gamybos ūkiuose atliktų skystų bioorganinių trąšų ir augimo aktyvatorių įtakos ekologiškų žieminių kviečių ir rugių biometriniams rodikliams ir segetalinei florai tyrimų duomenys. Nustatyta, kad nupurškus ekologiškus žieminius kviečius Biokal 1, esminiai pailgėjo augalų stiebai ir išaugo daugiau produktyvių stiebų, o Durpių oksidato įtakoje esminiai pailgėjo varpos. Skystos bioorganinės trąšos esminiai padidino kviečių 1 000 grūdų masę ir hektolitro svorį. Biokal 1 įtakoje esminiai pailgėjo rugių stiebai ir varpos, daugiau varpose rasta grūdų, augale esminiai padidėjo bendras ir produktyvių stiebų skaičius. Durpių oksidatas šiems biometriniams rodikliams esminės įtakos neturėjo, o Fitokondi įtakoje esminiai pailgino tik rugių stiebai. Skystos bioorganinės trąšos ir augimo aktyvatoriai esminiai, palyginti su nepurkštais augalais, mažino žieminių kviečių ir žieminių rugių pasėlio piktžolėtumą, bet esminių piktžolėtumo skirtumų tarp atskirų biologinių preparatų rūšių nenustatyta. Žieminių kviečių purškimas skystomis bioorganinėmis trąšomis labiau įtakojo piktžolių masės pokyčius nei piktžolių skaičių, o žieminių rugių pasėlyje įtaka praktiškai buvo vienoda tiek piktžolių masei tiek piktžolių skaičiui. Tarp piktžolių skaičiaus ir masės žieminiuose kviečiuose ir jų augalų stiebų ilgio, vieno augalo bendro ir produktyvių stiebų skaičiaus nustatyta stiprus neigiamas koreliacinis ryšys, o žieminiuose rugiuose jis buvo silpnas. Segetalinės floros rūšių įvairovė ekologiškų žieminių kviečių ir rugių pasėlyje nebuvo didelė ir siekė 20 ir 26 rūšis. Žieminių rugių pasėlyje išaugo stambesni segetalinės floros augalai nei žieminiuose kviečiuose
This paper analyzes data of liquid bio-organic fertilizers and growth activators influence of organic winter wheat and rye biometric indicators and segetalinei flora in period 2011-2012. Research was carried out at Juozas Trakymas (Kaišiadorys district) and Valentinas Genys (Ukmergė distrinct) organic farms. It was found that spraying organic winter wheat by Biokal 1 significantly increased length of plants stems and number or productive stems, peat oxidizer significantly increased ear length. Liquid bio-organic fertilizer significantly increased 1000 grain and hectoliter weight in wheat. Biokal 1 considerably increased length of rye stems and ears, number of grains in ear as well as significantly increased total number and number of productive stems. Peat oxidizer had no significant influence on these biometric parameters and Fitokondi significantly prolonged only rye stems. Liquid bio-organic fertilizers and growth activators significantly, compared with untreated plants, reduced weeds in winter wheat and winter rye, but there were not identified any significant differences among types of biological treatments. Spraying of liquid bioorganic fertilizers in winter wheat more influenced changes in the mass of weeds than the number of weeds and in winter rye crop has practically the same on both the mass of weeds and weeds numbers. Among the weed number and weight in winter wheat and plants stem length, one plant total number and number of productive stems was estimated found a strong negative correlation, and in winter rye crop it was weak. The variety of segetic flora in organic winter wheat and rye crop was high (20 and 26 species). Stouter segetic plants were observed in winter rye crop than winter wheat
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/86130
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml9.5 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

44
checked on May 1, 2021

Download(s)

9
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.