Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/86122
Type of publication: Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Sabaliauskas, Paulius;Sabienė, Nomeda
Title: Skirtingų kalkinių medžiagų poveikis dirvožemio potencialiajam rūgštingumui
Other Title: The impact of different liming materials on the potential soil acidity
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga 2013: 19 tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2013 : proceedings of the 19th international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Klaipėdos universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2013, D. 2
Extent: p. 71-74
Date: 2013
Keywords: Dirvožemio rūgšėjimas;Potencialusis rūgštingumas;Kalkinimas;Kalkinės medžiagos;Kreida;Agrokalkės;Dolomitmilčiai;Kalktrąšė;Soil acidification;Potential acidity;Liming;Liming material;Chalk;Agrokalkes;Crushed dolomite;Granulated lime fertilizer “kalktrąšė”
Abstract: Dirvožemio rūgštėjimas yra viena pagrindinių dirvožemio degradacijos problemų, kurią galima sumažinti naudojant kalkines medžiagas. Darbo tikslas – nustatyti skirtingų kalkinių medžiagų poveikį dirvožemio rūgštingumui Vakarų Lietuvoje, kur vyraujančių dirvožemių rūgštėjimo procesas yra intensyviausias, lyginant su kitais Lietuvos regionais. Bandymo aikštelės buvo įrengtos dviejuose skirtingo dirvožemio rūgštingumo pHKCl – 5,82 ir pHKCl – 4,27 laukuose. Bandymai buvo atliekami keturiais pakartojimais, kiekvieną laukelį suskirstant į penkis plotelius. Ploteliai buvo pakalkinti skirtingomis kalkinėmis medžiagomis: kreida, agrokalkėmis, dolomitmilčiais ir kalktrąše, paliekant vieną plotelį nekalkintu (kontroliniu). Aštuoniolika mėnesių buvo stebima dirvožemio pHKCl kaita. Nustatyta, kad greičiausiai bei efektyviausiai dirvožemio rūgštingumą mažina dulkios kalkinės medžiagos - kreida ir agrokalkės. Dolomitmilčių efektyvumas pradėjo reikštis bandymo pabaigoje, praėjus 18 mėn. po kalkinimo ir tik antrojoje bandymų aikštelėje, kurios rūgštingumas didesnis (pHKCl 4,27). Tikėtina, kad pratęsus bandymo laiką, būtų galima įsitikinti lėtu, tačiau efektyviu dolomitmilčių poveikiu, todėl stebėjimą planuojama tęsti. Kalktrąšės statistiškai patikimo poveikio (p>0,05) nenustatyta
Soil acidification is one of the main soil degradation-related issues that can be diminished by liming materials. The aims of the research is identifying the impact of different liming materials on the soil acidity of prevalent soil group in the Northern Lithuania, where the acidification process is the most intense in comparison to other regions of Lithuania. Testing plots were set up in two fields with different soil acidity: pHKCl – 5.82 and pHKCl – 4.27. Each test was repeated four times in different areas of a single field by random dividing them into five subareas. The latter were limed using different liming materials, namely chalk, “agrokalkes” – mixture of chalk and lime powder , crushed dolomite mixture and “kalktrąšė” - granulated lime fertilizer. Also one control area without liming was left. Further, the variation in pHKCl of the soils investigated was monitored for eighteen months. The use of dusty liming materials,as chalk and agrokalkes”, resulted in the fastest and most effective reduction of acidity. The impact of crushed dolomite was slightly evident in the second test ground (pHKCl 4.27), but only in the end of the test, eighteen months after the liming. It is supposed that having longer test time, a slow, but effective impact of dolomite powder could be verified, and for this reason the observation is going to be continued. Granulated lime fertilizer “kalktrąšė” hadn’t show any statistically reliable impact on soil acidity (p>0.05)
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/86122
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.74 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

36
checked on Dec 11, 2019

Download(s)

8
checked on Dec 11, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.