Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/86094
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Drejeris, Rolandas;Daukševičiūtė, Irena
Title: Marketingo programos optimizavimo metodų ir priemonių pasirinkimas
Other Title: Selection of the methods and tools for marketing program optimization
Is part of: Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development: mokslo žurnalas / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. Akademija., T. 35, nr. 2 (2013)
Extent: p. 199-206
Date: 2013
Keywords: Efektyvumas;Marketingo priemonės;Marketingo sąnaudos;Optimizavimas;Efficiency;Marketing expenses;Marketing tools;Optimization
Abstract: Marketingo programos optimizavimas – tai tema, kuri aktuali įvairios veiklos organizacijoms, siekiančioms efektyviau naudoti marketingui skiriamas sąnaudas. Mokslinės literatūros marketingo programos optimizavimo metodų ir modelių potencialas yra ribotas. Esami marketingo programos optimizavimo metodai turi tvirtą statistinį pagrindimą, tačiau tuo pačiu yra riboti praktiniam taikymui. Po mokslinės literatūros išsamios analizės išsikristalizavo galimi marketingo programos optimizavimo metodų parinkimo modelio elementai, kurių svarba ir būtinumas straipsnyje yra pagrįsti literatūros šaltiniuose pateiktų empirinių tyrimų rezultatais. Straipsnio tikslas – atlikti marketingo programos optimizavimo metodų ir modelių mokslinio potencialo analizę, kurios rezultatų sintezės pagrindu sukurti instrumentą, tinkamą šiandieniniams marketingo programos optimizavimo klausimams spręsti. Pateikta lanksčios konstrukcijos matrica, kurios pagalba galima pasirinkti tiek tinkamiausią marketingo priemonę, tiek tinkamiausią optimizavimo metodą pagal skirtingus optimizavimo objektus, tikslus, priklausomai nuo galimos verslo situacijos
Optimising of a marketing programme has been a long standing aspiration and is of high interest for the companies seeking to better allocate their marketing budget. However the literature of methods and models dedicated to optimise the marketing programme is limited. Although the mod-els analysed still present quite a comprehensive process for optimising a marketing programme and have a strong statistical justification, however they are limited in terms of their application in practice. After the literature review the elements necessary to optimise the marketing programme were revealed which were judged in the paper. The aim of the article is to review the existing potential in terms of the marketing programme optimisation and based on the synthesis of the information to offer an instrumentation for choice methods of optimising the marketing programme which meets current business goals and situations. Submitted flexible design matrix that lets you choose both the best marketing tool, and the best optimization method according to the different optimization objects, goals depending on the potential business situation
Internet: http://vadyba.asu.lt/35-2/ManagKaunas35(2)_30.pdf
http://vadyba.asu.lt/35-2/ManagKaunas35(2)_30.pdf
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.81 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

32
checked on Dec 11, 2019

Download(s)

6
checked on Dec 11, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.