Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/86065
Type of publication: Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science ar/ir Scopus / Article in Clarivate Analytics Web of Science or / and Scopus (S1)
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Dromantienė, Rūta;Pranckietienė, Irena;Šidlauskas, Gvidas;Pranckietis, Viktoras
Title: Changes in technological properties of common wheat (Triticum aestivum L.) grain as influenced by amino acid fertilizers
Other Title: Paprastųjų žieminių kviečių technologinių savybių kitimas tręšiant aminorūgščių trąšomis
Is part of: Žemdirbystė = Agriculture / Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, (Kėdainių r.), T. 100, Nr.1 (2013)
Extent: p. 57-62
Date: 2013
Keywords: Aminorūgštys;Baltymingumas;Grūdų derlius;Kritimo skaičius;Plaukėjimo tarpsnis;Sedimentacija;Šlapiasis glitimas;Triticum aestivum;Amino acids;Falling number;Grain yield;Heading stage;Protein content;Sedimentation;Triticum aestivum;Wet gluten
Abstract: Veislės ‛Širvinta 1’ žieminiai kviečiai auginti 2006–2009 m. Lietuvos žemės ūkio universiteto (dabar – Aleksandro Stulginskio universitetas) Bandymų stotyje limnoglacialinio lengvo priemolio ant moreninio molio karbonatingame giliau glėjiškame išplautžemyje (IDg4-k). Žiemkenčiai auginti patręšus N150P90K90 mineralinėmis trąšomis, o plaukėjimo tarpsniu (BBCH 51–56) papildomai patręšti per lapus įvairių koncentracijų (0,5–3,0 %) aminorūgščių tirpalais. Tyrimų metu nustatyta, kad aminorūgščių trąšos žieminių kviečių derlingumą padidino 0,13–0,37 Mg ha-1. Šios trąšos pagerino ir grūdų technologines savybes. Patręšus 0,5–2,0 % aminorūgčių tirpalais baltymų kiekis padidėjo 0,62–0,81 proc. vnt., patręšus 0,5–3,0 % tirpalais sedimentacijos vertės padidėjo 3–4 ml, 0,5–1,0 % aminorūgščių tirpalai šlapiojo glitimo kiekį padidino 1,1–1,7 proc. vnt., o kritimo skaičius padidėjo 22 s patręšus 1,0 % aminorūgščių tirpalu. Tyrimų metu nustatytas esminis žieminių kviečių grūdų derlingumo (η = 0,93*) baltymingumo (η = 0,70*) ir sedimentacijos verčių (η = 0,98*) priklausomumas nuo aminorūgščių koncentracijos skystosiose amidinio azoto trąšose
Experiments with the winter wheat (Triticum aestivum L.) variety ‘Širvinta 1’ were conducted at the Experimental Station of the Lithuanian University of Agriculture (currently – Aleksandras Stulginskis University) during the period 2006–2009 in limnoglacional silty loam on morainne clay loam Cal(ca)ri-Endohypogleyic Luvisol (LVgn- w-cc). The crops were grown on the background of N150P90K90 mineral fertilization and were additionally foliarfertilized with amide nitrogen fertilizer, containing different concentrations (0.5–3.0%) of amino acids, at heading stage BBCH 51–56. Experimental evidence showed that winter wheat grain yield increased by 0.13–0.37 Mg ha-1 under the effect of amino acids. The amino acid fertilizers improved technological properties of grain. Having fertilized with 0.5–2.0% amino acid solutions, the protein content increased by 0.62–0.81 percentage points; having fertilized with 0.5–3.0% solutions the sedimentation values increased by 3–4 ml; and having fertilized with 0.5–1.0% amino acid solutions the wet gluten content increased by 1.1–1.7 percentage points. An increase in the falling number by 22 s occurred having fertilized with 1.0% amino acid solution. The study showed a statistically significant dependence of winter wheat grain yield (η = 0.93*), protein content (η = 0.70*) and sedimentation values (η = 0.98*) on the concentration of amino acids in liquid amide nitrogen fertilizers
Internet: http://www.zemdirbyste-agriculture.lt/wp-content/uploads/2013/04/100_1_str8.pdf
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml10.57 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

WEB OF SCIENCETM
Citations 1

8
checked on Feb 27, 2021

Page view(s)

52
checked on Feb 10, 2020

Download(s)

8
checked on Feb 10, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.