Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/86044
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Atkočiūnienė, Vilma;Giedraitis, Bartas
Title: Žemės ūkio poveikio kaimo vietovių vystymuisi stiprinimo modelis
Other Title: The model of the strengthening agriculture influence to the rural areas development
Is part of: Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development: mokslo žurnalas / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. Akademija., T. 35, nr. 1 (2013)
Extent: p. 13-22
Date: 2013
Keywords: Žemės ūkio poveikis;Daugiafunkcinis žemės ūkis;Šiuolaikinės kaimo vietovės funkcijos;Pokyčių valdymas;Influence of agriculture;Multifunctional agriculture;Nowadays rural functions;The management of change
Abstract: Žemės ūkio veikla yra stiprus ekonominis ir socialinis pagrindas kaimo vietovėms vystytis. Siekiant darnaus vystymosi, žemės ūkis turi būti plėtojamas pagal tam tikrus principus ir taisykles, kurios padeda valdyti kaimo vietovės pokyčius. Pasiektas tyrimo tikslas – suformuotas žemės ūkio poveikio kaimo vietovių vystymuisi stiprinimo koncepcinis modelis. Straipsnyje pateiktas šiuolaikinių kaimo vietovių ir daugiafunkcinio žemės ūkio funkcijų sugretinimas bei apibrėžiami jų vystymo privalumai. Empiriniam tyrimui atlikti pasirinktas pusiau standartizuotas individualus interviu, statistinės analizės bei lyginamosios analizės metodai. Iš viso analizuotas 21 atvejis, t. y. apklaustas – 21 ūkininkas. Tyrimas atliktas Jurbarko rajone ir Pagėgių savivaldybėje. Nustatyti stiprūs tarpusavio ryšiai tarp žemės ūkio ir kaimo vietovių funkcijų. Nemaža dalis funkcijų yra harmoningos ir papildo viena kitą. Stipriausias bendras ryšys yra tarp žemės ūkio ir kaimo vietovių krašto-vaizdžio puoselėjimo, tradicinių amatų vystymo, paveldo puoselėjimo, maisto kokybės užtikrinimo bei tinkamos kokybės gamtos išteklių palaikymo. Žemės ūkio teigiamo poveikio modelis turėtų būti diegiamas pagal darnaus vystymo principus. Būtina kurti kaimo plėtros veikėjų kolektyvinį žinojimą, nuolatinę komunikaciją ir horizontalius bei vertikalius bendradarbiavimo ryšius, stiprinti kaimo vietovių gyvybingumą, didinti gyventojų užimtumą ir pajamų stabilumą
From the view of the local population and from the whole state in rural areas there are pro-cesses of negative changes. The dominant agricultural activity is a strong economic and social base for rural areas to develop. Farming has a very high potential to exploit multifunctional activities and provide multiple outputs. In particular between farming and rural landscapes a strong joint relation can be found. Achieving for a sustainable development, this activity must be evolved with certain principles and rules which helps to manage changes of rural areas. This article presents nowadays rural areas and multifunctional agricultural functions comparison and practice. The research objec-tive was to determine how farmer’s farm joins the aims of multifunctional agriculture and that’s how it positively joins development of the rural area. The research was accomplished in Jurbarkas district and Pagėgiai municipality rural areas. The research results are based on quality research method – structurised survey (21 case and conducted interview with the 21 farmer). Before the sur-vey the scientifical literature analysis was carried out, logical camparison of farm and modern rural areas functions was made. To correctly interpret the research results systemic, graphical analysis methods were used. It was found out that the farmers joins sustainable development of rural area through rural area heritages and cherish traditions, landscape management, biological variety sup-port, incomes from non-farming activities and animal welfare requirements observance. According to results, the model for strengthening of agricultural influence on rural areas development in Jurbarkas district and Pagėgiai municipality was created
Internet: http://vadyba.asu.lt/35-1/ManagKaunas35(1)_49_1.pdf
http://vadyba.asu.lt/35-1/ManagKaunas35(1)_49_1.pdf
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml9.55 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

56
checked on Dec 9, 2020

Download(s)

14
checked on Dec 9, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.