Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/86042
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Urbonaitė, Monika;Stončiuvienė, Neringa
Title: Išlaidų atsakomybės centrų formavimo modelis
Other Title: The formation model of cost responsibility centres
Is part of: Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development: mokslo žurnalas / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. Akademija., T. 35, nr. 1 (2013)
Extent: p. 127-139
Date: 2013
Keywords: Apskaita pagal atsakomybės sritis;Atsakomybės centrai;Išlaidų atsakomybės centrai;Išlaidų atsakomybės centrų formavimas;Responsibility accounting;Responsibility centres;Cost responsibility centres;Cost responsibility centres formation
Abstract: Tyrimo tikslas – identifikavus išlaidų atsakomybės centrų formavimo veiksnius bei nustačius jų tarpusavio ryšius, parengti išlaidų atsakomybės centrų formavimo modelį ir jo taikymo metodiką. Tyrimas remiasi agentų teorijos ir užsakovo–vykdytojo modelio bei mokslinės literatūros atsakomybės centrų formavimo klausimais analize ir jos rezultatų panaudojimu išlaidų kaupimo ir atsakomybės už jas modeliavimo tikslais. Atliekant tyrimą identifikuoti išlaidų atsakomybės centrų formavimo veiksniai bei požymiai, nustatyti jų tarpusavio ryšiai bei derinimo galimybės. Teoriniams rezultatams patikrinti taikytas ekspertinio vertinimo metodas. Tyrimo rezultatas – parengtas išlaidų atsakomybės centrų formavimo modelis ir jo praktinio taikymo metodika. Teoriniu požiūriu tyrimo svarba pasireiškia atsakomybės centrams išskirti būtinų požymių ir jų taikymo nuoseklumo apibendrinimu atsakomybės centrų formavimo modelyje. Parengtas modelis taikytinas praktikoje, siekiant teisingai apibrėžti atsakomybę už išlaidas, analizuoti jų tikslingumą bei pagrįstumą
The aim of the research is: after identification of cost responsibility centres forming factors and evaluation of their mutual relationships, to develop cost responsibility centres making model and methodology of its application. The study is based on the analysis of Agency Theory and Principal – Agent Model, and scientific literature, concerned on responsibility centres formation, and its usage of cost accumulation modelling and responsibility accounting. The factors of cost responsibility centres forming were analysed as well as their mutual interrelations and adjustment capabilities were identified. Theoretical results are verified through method of expert evaluation. The results of research are: created model of cost responsibility centres formation and the techniques of its practical application. On theoretical point of view the importance of research is aggregation in responsibility centres forming model the indicators, pointed in scientific literature. The model can be applied in practice, in order to properly define the responsibility for the costs of analysing their appropriateness and validity
Internet: http://vadyba.asu.lt/35-1/ManagKaunas35(1)_49_1.pdf
http://vadyba.asu.lt/35-1/ManagKaunas35(1)_49_1.pdf
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.85 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

32
checked on Dec 11, 2019

Download(s)

6
checked on Dec 11, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.