Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/85859
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Gegužis, Ramūnas
Title: Bentoso bestuburių bendrijos natūraliose ir tiesintose Merkio baseino upių atkarpose
Other Title: Benthic macroinvertebrate communities in natural and channelized sities of Merkys river basin streams
Is part of: Žemės ūkio mokslai. , 2012, t. 19, nr. 4
Extent: p. 273-287
Date: 2012
Keywords: Makrozoobentosas;Natūralios;Tiesintos upių atkarpos;Macroinvertebrate;Natural;Straightened sites;Streams
Abstract: Ištirta trijų Merkio baseino upių (Spengla, Amarnia, Grūda) skirtingose atkarpose (NM – natūrali miške, TM – tiesinta miške, TL – tiesinta laukuose) makrozoobentoso rūšinė sudėtis ir gausumas. Natūraliose tirtų upių atkarpose miške srovės greitis ir debitas buvo didesni, o vagos užaugimas augalais ir tiesioginis saulės patekimas į upės vagą – mažesni, palyginti su tiesintomis upių atkarpomis. Tirtų upių atkarpose nustatyti 72 makrozoobentoso taksonai, priklausantys 48 šeimoms. 18 makrozoobentoso taksonų aptikta tik natūraliose tirtų upių atkarpose miške ir 7 – tik tiesintose tirtų upių atkarpose. Tyrimais nustatyta, kad toje pačioje upėje didžiausias bendras makrozoobentoso ir EPT (Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera) (lašalai, ankstyvės, apsiuvos) taksonų skaičius buvo natūralioje upių atkarpoje miške, o mažiausias – tiesintoje atkarpoje laukuose. Natūraliose Spenglos ir Amarnios upių atkarpose dominavo apsiuvos Brachycentrus maculatus, o visų tirtų upių tiesintose atkarpose chironomidai Cricotopus algarum. Tyrimais įrodyta, kad bendras makrozoobentoso gausumas tirtų upių natūraliose atkarpose miške buvo statistiškai patikimai didesnis nei tiesintose upių atkarpose laukuose. Didžiausias bendras makrozoobentoso gausumas nustatytas Spenglos upės natūralioje atkarpoje miške (4 180 ± 45 ind.m–2), o mažiausias – Grūdos upės tiesintoje atkarpoje laukuose (640 ± 17 ind.m–2). Lašalų, apsiuvų, EPT, vabalų lervų gausumas tirtų upių natūraliose atkarpose miške buvo statistiškai patikimai didesnis nei tiesintose upių atkarpose. Atsparių taršai chironomidų gausumas Spenglos ir Amarnios upių tiesintose atkarpose buvo statistiškai patikimai didesnis nei natūraliose atkarpose miške
The present study contains the results of an investigation of the abundance and taxonomic composition of benthic macrofauna, collected in natural and straightened sites of 3 streams of the basin of the Merkys River. The current velocity, water discharge, riverbed overgrowth with plants and direct sun pass were highest in the natural sites of the investigated streams and lowest in the straightened sites of the investigated streams. A total of 72 macroinvertebrate taxa belonging to 48 families were identified in the investigated sites of the streams. 18 macroinvertebrate taxa were found only in the natural sites in the forest of the investigated streams and 7 were found in the straightened sites of the investigated rivers. The data obtained showed that the total taxon number and EPT taxon number of macroinvertebrates in the same stream natural sites in the forest were higher than those in the straightened stream sites. Caddisflies Brachycentrus maculatus dominated in the natural sites of the streams Spengla and Amarnia, chironomids Cricotopus algarum dominated in the straightened sites of all investigated streams. It was shown that the total abundance of macroinvertebrates in the natural sites in the forest of the investigated streams was significantly higher in comparison with the straightened sites in the field. The highest total abundance of macroinvertebrates was determined in the natural site in the forest of the stream Spengla (4 180 ± 45 ind.m–2) and the lowest abundance was found in the straightened site in the field of the stream Grūda (640 ± 17 ind.m–2). The data of this investigation showed that the abundance of mayflies (Ephemeroptera), caddisflies (Trichoptera), EPT was significantly higher in the natural sites in the forest of the investigated streams, while the percentage of pollution-tolerant Chironomidae was higher in the straightened sites in the field of the streams Spengla and Amarnia
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/85859
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.23 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

40
checked on Dec 11, 2019

Download(s)

6
checked on Dec 11, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.