Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/85842
Type of publication: master thesis
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Dauparas, Edvinas
Supervisor: Sujetovienė, Gintarė
Title: Atliekų susidarymo ir tvarkymo pokyčių tendencijos Lietuvoje ir Europos Sąjungos šalyse 2005 – 2016 m. laikotarpiu
Other Title: The tendencies of waste formation and its maintenance in Lithuania and the European Union though the years from 2005 to 2016.
Extent: 38 p.
Date: 22-May-2019
Keywords: Atliekų rūšiavimas;Recycling;Komunalinės atliekos;Municipal waste;Tendencija;Trend
Abstract: Globaliame, šiuolaikiniame pasaulyje dėl didėjančio žmonių skaičiaus, augančios ekonomikos, didėjančio vartojiškumo mes susiduriame su – atliekomis. Atliekos ir jų tvarkymas yra opi problema XXI amžiuje. Žmonių populiacijos augimas bei ekonomika, paremta vartojiškumu, dėl intensyvaus vartojiškumo susidaro daugybė atliekų. Atliekos niekur nedingsta ir privalome keisti savo požiūrį į atliekų tvarkymą ir perdirbimą. Darbo tikslas išanalizuoti atliekų surinkimo ir tvarkymo tendencijas Lietuvoje ir Europos Sąjungos šalyse 2005 – 2016 m. laikotarpiu bei Lietuvos gyventojų požiūrio kaitą į atliekų rūšiavimą. Vidutinis susidarančių atliekų kiekis analizuojamu laikotarpiu buvo 6257 tūkst. t. Lietuvoje (422 kg vienam gyventojui), o ES šalyse - 134,5 mldr. t. Lietuvoje buitinių atliekų kiekis vienam gyventojui nuo 2005 – 2016 m. padidėjo 12,84 % (444 kg/žmogui). Vidutinis susidariusių atliekų kiekis vienam Europos Sąjungos gyventojui sumažėjo 6,4 % (482 kg/žmogui). Vidutinis rūšiuojamų atliekų kiekis tiriamuoju 2005 – 2016 m. laikotarpiu Lietuvoje buvo 8,6 % mažesnis negu ES šalyse: Lietuvoje jis siekė 53,9 %, ES šalyse – 62,5 %. Nustatytas bendras susidarančių atliekų kiekio didėjimas Lietuvoje ir Europos Sąjungos šalyse: atitinkamai 7,8 % ir 1 % per metus. Vidutinis surenkamų plastikinių pakuočių kiekis Lietuvoje ir ES šalyse tiriamuoju 2005 – 2016 m. laikotarpiu Lietuvoje siekė 40,4 %, o ES šalyse - 33,2 %. Lietuvoje yra surenkama apie 7,2 % daugiau plastikinių atliekų bei ES šalys. Vidutinis surenkamo stiklo atliekų kiekis Lietuvoje buvo 58,9 %, ES šalyse - 68,6 %. Analizuojamu lakotarpiu stiklo atliekų kiekis Lietuvoje didėjo 8,3 %, o ES šalyse 1,8 % per metus. Vidutinis popierinių atliekų kiekis tiriamuoju laikotarpiu ES šalyse buvo 3,8 % didesnis negu Lietuvoje - atitinkamai 81,4 % ir 77,6 %. Popierinių atliekų kiekis tiriamuoju 2005 – 2016 m. laikotarpiu Lietuvoje didėjo 5,8 % per metus, tuo tarpu ES šalyse – tik 0,8 % per metus. Išanalizavus Lietuvos gyventojų požiūrį į atliekų rūšiavimą 2015 -2018 m. laikotarpiu, galima teigti, kad didžioji dalis Lietuvos gyventojų rūšiuoja visas atliekas. Dauguma apklaustųjų (daugiau nei 70 %) teigė, kad šalia namų yra visi rūšiavimo konteineriai. Rūšiuojantys atliekas didžioji dalis respondentų (apie 80 %) mano, kad tokiu būdu prisideda prie aplinkos saugojimo. Dauguma apklaustųjų (virš 77%) nurodė, kad informacijos apie atliekų tvarkymą jiems užtenka. Didžioji dalis informacija apie atliekų rūšiavimą sužino iš televizijos.
In the modern, global world because of the increasing population, growing economy and the way we are consuming more and more we can encounter a repercussion because of that – waste. Waste management is a serious issue in the 21st century. Because of our high population and wasteful consumeristic economy leads to massive amounts of trash. Without proper disposal our waste isn’t going to take care of itself so we need to change our outlook in regards to waste management and recycling. The aim of my work is to analyze the tendencies of waste collection and management in Lithuania and the European Union through the years 2005 to 2016. The average number of accumulated waste in the period of analysis in Lithuania was 6257000 tons (422 kilograms of trash per person). The European Union average was 134.5 billion tons. In Lithuania the amount of household waste in the period from 2005 to 2016 increased 12.84 % (444 kilos per person). In the European Union the amount of household waste decreased 6.4% (444 kilos per person). During this 2005-2016 time period the average of amount of recyclable was 8.6 % lower than the rest of The European Union: in Lithuania it was 53.9%, in the European Union- 62.5%. The estimated total growth of waste yearly was 7.8% in Lithuania and 1% in the European Union. The average number of collected plastic recyclables in the period of 2005-2016 reached 40, 4% in Lithuania and 33, 2% in the EU. Lithuania collects 7.2% more recyclable plastic than the EU countries. The average amount of collected glass recyclables was 58.9% in Lithuania and 68.6% in the EU. Although during the analyzed time period the amount of collected glass recyclables in Lithuania increased by 8.3% per year while in other EU countries – only 1.8% per year. The average amount of paper recyclables collected in this period was 81.4 % in the EU while 77.6% in Lithuania. The EU surpassed Lithuania by 3.8% in this margin. During the 2005-2016 period the amount of collected paper recyclables increased 5.8% in Lithuania yearly while in the EU – only 0.8%. Having analyzed the Lithuanian point of view on the account of recycling during the period of 2015-2018 it can be assumed, that a major part of Lithuania’s residents recycle all of their garbage. A large part of the surveyed people (more than 70%) said that they have recycling trash cans near their home. The people surveyed said that they recycle (around 80%) believe that by recycling they are contributing to protecting the environment. Most of the people surveyed (over 77%) admitted that they are sufficiently informed about waste management. Most of them know about recycling from television. 
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/85842
Appears in Collections:2019 m. (GMF mag.)

Files in This Item:
edvinas_dauparas_md.pdf671.79 kBAdobe PDF   Until 2024-05-21View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

160
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

68
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.