Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/85812
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Škėrienė, Sandrita;Augustinienė, Aldona
Title: The theoretical framework of factors influencing the pedagogical decision-making
Other Title: Pedagoginių sprendimų priėmimo veiksnių teorinis modelis
Is part of: Pedagogika, 2018, t. 131, nr. 3, p. 5-25
Date: 2018
Keywords: Problem solving;Pedagogical decision-making;Factors of pedagogical decision-making;Philosophy of education;Learner needs;Learner and teacher values;Problemų sprendimas;Pedagoginis sprendimų priėmimas;Pedagoginių sprendimų priėmimo veiksniai;Ugdymo filosofija;Besimokančiojo poreikiai;Mokytojo ir besimokančiojo vertybės
Abstract: The paper is based on the analysis and synthesis of scientific literature with the aim to disclose the peculiarities of pedagogical problem-solving as well as decision-making. It highlights the complexity of pedagogical decision-making. Most research of pedagogical decision- making concentrates on various constituents and psychological factors that are directly related to the features of teachers’ personality. Some research of pedagogical decision-making focuses on the process of decision-making. Trying to answer the research question, this paper attempts to reveal the main groups of factors that influence the pedagogical decision-making. The theoretical framework, which is based on the insights concerning the pedagogical decision- making factors, is presented.
Probleminių situacijų, problemos sprendimų ir procesų pobūdis lemia žmonių sprendžiamų problemų įvairovę (Jonassen, 1997). Nors problemų sprendimo ir jų proceso apibrėžimai skiriasi, atsižvelgiant į susiformavusias tyrimų tradicijas (Herde, Wustenberg ir Greiff, 2016; Guss, Tuason ir Orduna, 2015; Funke, 2014), mokslininkai sutaria, kad sprendimų priėmimas, kaip problemų sprendimo proceso sudėtinė dalis, yra konkreti veikla, sutelkta į problemos pasirinkimą (Funke,2014; Perkins, 2009; Galloti, 2002; Jonassen, 1997, 2011). Spręsdamas problemą ir siekdamas nustatyti problemos pobūdį ir galimus sprendimus, problemos sprendėjas įtraukiamas į „pokalbį su problema“ (Raven, 2000, p. 479). Tai išryškina ne tik vidinių ir išorinių problemos sprendimo veiksnių (Jonassen, 2011), bet ir požiūrių, motyvacijos ir emocijų svarbą (Jonassen, 1997; Funke, 2014) sprendžiant problemas. Sprendimų priėmimo teorijos neretai pabrėžia pasirinkimo analitinius procesus (de Martino, 2006) ir remiasi kognityviniais procesais, kurie ignoruoja sąveiką su kitomis psichinėmis funkcijomis (Funke, 2014). Pedagoginių sprendimų priėmimas suteikia galimybę atrasti subtilią mokytojų gebėjimų sąveiką. Akcentuojant mokytojo siekius mokyti remiantis savo širdimi ir protu, intuityviai jaučiant, kaip kintančiomis aplinkybėmis elgtis su mokiniu – unikalia asmenybe ir besimokančiųjų grupės nariu (van Manen, 2008), išryškinamas pedagoginių sprendimų priėmimo reikšmingumas ugdymo teorijai ir praktikai. Mokymasis, kaip cikliškas ir nuolatinis procesas (Poulou ir Norwich, 2002), atspindi nuolatinį pokyčių, derybų, uždavinių su daugybe kintamųjų ir atsakymų į juos ieškos procesą (Freeman, 1989). Taigi, mokymo sudėtingumas, priklausomas nuo esamų aplinkybių, reikalauja iš mokytojo daugybės spontaniškų sprendimų (Osam ir Balbay, 2004; van Manen, 1995). Kadangi pedagoginis sprendimų priėmimas vyksta „čia ir dabar“, jo negalima sugrąžinti atgal (Aho et al., 2010), – visa tai skatina mokslininkus tirti, kokie veiksniai lemia mokytojų sprendimo priėmimą. [...]
Internet: http://dx.doi.org/10.15823/p.2018.31
https://hdl.handle.net/20.500.12259/85812
Appears in Collections:Pedagogika / Pedagogy 2018 t. 131, nr. 3

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

402
checked on Jan 15, 2021

Download(s)

314
checked on Jan 15, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.